Звіт голови Березівської районної ради Мосійчука В.Л. про діяльність з листопада 2017 р. по листопад 2018 р.

IMG 0534

Шановні депутати!

Відповідно до пункту 17 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та плану роботи на 2018 рік звітую про свою роботу голови та про діяльність Березівської районної ради за період з листопада   2017 року по листопад 2018 року.

Звіт, фактично, це своєрідне підведення підсумків колективної праці - роботи Президії, постійних комісій, кожного депутата, виконавчого апарату районної ради за минулий рік.

У своїй діяльності рада, її органи та посадові особи керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом «Про доступ до публічної інформації», Законом «Про звернення громадян», Регламентом районної ради сьомого скликання та іншими законодавчими і нормативними актами.

В нашому районі спільні інтереси територіальних громад представляє Березівська районна рада, що обрана на чергових виборах до місцевих рад 25 жовтня 2015 року за пропорційною виборчою системою за виборчими списками місцевих організацій політичних партій і насьогодні нараховує 33 депутати. В райраді представлені 5 політичних партій, створено 6 постійних комісій,  3 фракції, 2 депутатських групи, а у вересні 2018 року депутатами-жінками було заявлено про утворення депутатської групи Березіської районної ради - «Рівні можливості».

Незважаючи на різні політичні погляди чи переконання депутатського корпусу, я констатую, що роботу районної ради у 2017-2018 році можна охарактеризувати як конструктивну та послідовну.

Шановні депутати! Попри політичні та економічні труднощі, що є у державі, нам із вами вдається зберігати стабільність та спокій на території нашого району, знаходити порозуміння та приймати виважені рішення. Я щиро вдячний депутатам Березівської районної ради, які показали себе висококваліфікованими та авторитетними людьми, компетентними у політичній діяльності, у розв’язанні економічних і соціальних проблем - за злагоджену працю над вирішенням проблемних питань територіальних громад у 2017-2018 році.

У звітному періоді вся робота Березівської районної ради спрямовувалася на виконання повноважень районної ради як представницького органу місцевого самоврядування. В центрі уваги була сесійна діяльність ради, яка згідно із статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» складається з пленарних засідань ради та засідань її постійних комісій.

Хочу наголосити, що сесії проходили відкрито і гласно, за участю депутатів обласної ради Адзеленка О.В. та Хачатряна К.А., керівництва та представників районної державної адміністрації, голів ОТГ та селищного, сільських голів, керівників правоохоронних органів, підприємств та установ району, засобів масової інформації.

ПРЕЗИДІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

Важливу роль у координації роботи ради виконує дорадчий орган ради – президія. На другій сесії районної ради VІI скликання утворена Президія районної ради VІI скликання та затверджено Положення про неї. До складу Президії входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій, керівники депутатських фракцій районної ради, голови депутатських груп, голова Громадської ради при Березівській РДА.

Засідання президії є обов’язковим перед кожним пленарним засіданням районної ради. Саме президія погоджує порядок денний пленарного засідання, висловлює узгоджені рекомендації з питань, які передбачається винести на розгляд сесії. Повинен сказати, що члени президії висловлюють чимало думок, зауважень щодо питань, внесених на розгляд пленарних засідань. За звітний період проведено 7 засідань Президії, на яких погоджувалися порядок денний сесій, проекти рішень, визначалися робочі органи на пленарні засідання.

 

РОБОТА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ ТА ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РАДИ

Діяльність районної ради у звітному періоді була спрямована саме на вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району, стабілізації суспільно-політичної ситуації, а прийняті рішення мали один вимір – відповідати інтересам громади Березівського району.

Всього у звітному періоді проведено 7 сесій районної ради, на яких прийнято 99 рішень. Так, з грудня 2017 року по грудень 2018 року на пленарних засіданнях районної ради окрім діючих, затверджено нові Програми, це:

- Программа соціально-економічно та культурного розвитку Березвського району на 2018 рік;

- Програма підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Березівської районної державної адміністрації на 2018 рік;

- Програма розвитку туризму Березівському районі на 2018-2020 роки;

- Програма «Єдина приймальня» на 2018-2020 роки;

- Програма зайнятості населення Березівського району на 2018-2020 роки;

- Програма підтримки населення на 2018- 2020 роки «Соціальний захист»;

- Програма розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва в Березівському районі на 2018-2020 роки;

- Програма «Доступна медицина» на 2018-2020 роки;

- Програма модернізації системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Березівського району на 2018 рік;

- Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров’я Березівського району на 2019-2021 роки.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зусилля районної ради були спрямовані також на забезпечення виконання повноважень, визначених законом, а саме:

- затвердження районного бюджету на 2018 рік, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання;

- розподіл переданих з державного та обласного бюджетів коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між сільськими бюджетами;

- вирішення питань про передачу в оренду та управління об’єктів спільної власності територіальних громад району;

- прийняття рішення щодо делегування Березівській районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради;

- заслуховування звітів районної державної адміністрації про виконання програми соціально – економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;

- заслуховування звітів про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Березівського району на 2018 рік, цільових Програм з інших питань;

- вирішення інших питань, передбачених законодавством України та Регламентом районної ради.  

З листопада 2017 по листопад 2018 року районною радою прийнято 99 рішень, в тому числі:

 13 - з питань бюджету та фінансового напрямку;

 12 - спрямовані на розвиток медицини та соціального захисту населення;

 8 - в частині розвитку освіти, культури, фізичної культури та спорту;

10 - розглянуто в сфері земельних відносин, агропромислового розвитку та охорони навколишнього природного середовища;

12 - питань вирішено у сфері обліку управління об’єктами комунальної власності;

24 - питань виконання районніх програм та внесення змін до них

4 - рішень з правових питань;

16 - інших рішень з питань організаційного характеру.

Якщо аналізувати за кількістю прийнятих рішень районною радою у 2018 році, то хочеться відзначити, що певна їх частина стосувалася також питань спільної комунальної власності району. Так, протягом звітного періоду із спільної комунальної власності району здійснювалася передача у комунальну власніть Березівської об’єднаної територіальної громади об’єктів закладів освіти та культури та їх майно.

Саме виходячи з позицій більш ефективного використання комунальної власності та враховуючи інтереси Березівської ОТГ, що утворилася у жовтні 2017 року, в поточному році за рішеннями Березівської районної ради було передано у власність територіальній громаді міста Березівки майнові комплекси трьох Березівських, Вікторівської ЗОШ та Березівської дитячо-юнацької спортивної школи, стадіон «Колос», а також будівлю ФСК «Колос».

Наразі, на черговій сесії районної ради, 21 грудня 2018 року, буде розглянуто питання по безоплатній передачі зі спільної власності територіальних грмад Березівського району у власність Березівської ОТГ закладів культури та їх майно. Це районний будинок культури, цетральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей, міська бібліотека.

Як показує час, такі кроки є виправданими та своєчасними, оскільки вони дають змогу змінити «обличчя» цих об’єктів, покращити їх матеріально-технічну базу, як за рахунок коштів районного бюджету, так і бюджету новоутвореної Березівської міської об’єднаної територіальної громади.

РЕФОРМУВАННЯ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ “СТЕПОВИЙ МАЯК”

В процесі реформування, відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», знаходиться наше комунальне підприємство «Редакція Березівської районної газети «Степовий маяк».

 На даний час, як і передбачено реформою, районна рада та районна державна адміністрація, як органи державної влади, відповідно до договору вийшли із числа засновників районної газети. Кінцевим результатом реформування газети «Степовий маяк» має стати її перетворення в новий суб’єкт господарювання – із збереженням назви, цільового призначення, мови видання, тематичної спрямованості, в складі засновників якого відсутні державні органи. Згідно із Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» правонаступником комунального підприємства «Редакція Березівської районної газети «Степовий маяк» став трудовий колектив газети.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти рішень, а також прийняті рішення висвітлюються на офіційному сайті Березівської районної ради на Фейсбуці та на сторінках районної газети «Степовий маяк».

Шановні депутати!

Протягом звітного періоду ви мали можливість завчасно ознайомитися з проектами рішень та довідковими матеріалами, щоб внести свої пропозиції, належно підготуватися до пленарного засідання ради. Жителі територіальних громад району теж можуть не лише дізнатися про питання, які розглядатимуться, а разом із депутатами взяти участь в обговоренні порушених проблем.

Аналізуючи весь спектр розглянутих питань, варто зауважити, що районна рада приділяла увагу найскладнішим проблемам сьогодення району. Для розгляду питань, що потребували попереднього вивчення, утворювались робочі групи, які очолювали голови профільних постійних комісій.

Шановні депутати!

Відповідно до пункту 17 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та плану роботи на 2018 рік звітую про свою роботу голови та про діяльність Березівської районної ради за період з листопада   2017 року по листопад 2018 року.

Звіт, фактично, це своєрідне підведення підсумків колективної праці - роботи Президії, постійних комісій, кожного депутата, виконавчого апарату районної ради за минулий рік.

У своїй діяльності рада, її органи та посадові особи керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом «Про доступ до публічної інформації», Законом «Про звернення громадян», Регламентом районної ради сьомого скликання та іншими законодавчими і нормативними актами.

В нашому районі спільні інтереси територіальних громад представляє Березівська районна рада, що обрана на чергових виборах до місцевих рад 25 жовтня 2015 року за пропорційною виборчою системою за виборчими списками місцевих організацій політичних партій і насьогодні нараховує 33 депутати. В райраді представлені 5 політичних партій, створено 6 постійних комісій,  3 фракції, 2 депутатських групи, а у вересні 2018 року депутатами-жінками було заявлено про утворення депутатської групи Березіської районної ради - «Рівні можливості».

Незважаючи на різні політичні погляди чи переконання депутатського корпусу, я констатую, що роботу районної ради у 2017-2018 році можна охарактеризувати як конструктивну та послідовну.

Шановні депутати! Попри політичні та економічні труднощі, що є у державі, нам із вами вдається зберігати стабільність та спокій на території нашого району, знаходити порозуміння та приймати виважені рішення. Я щиро вдячний депутатам Березівської районної ради, які показали себе висококваліфікованими та авторитетними людьми, компетентними у політичній діяльності, у розв’язанні економічних і соціальних проблем - за злагоджену працю над вирішенням проблемних питань територіальних громад у 2017-2018 році.

У звітному періоді вся робота Березівської районної ради спрямовувалася на виконання повноважень районної ради як представницького органу місцевого самоврядування. В центрі уваги була сесійна діяльність ради, яка згідно із статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» складається з пленарних засідань ради та засідань її постійних комісій.

Хочу наголосити, що сесії проходили відкрито і гласно, за участю депутатів обласної ради Адзеленка О.В. та Хачатряна К.А., керівництва та представників районної державної адміністрації, голів ОТГ та селищного, сільських голів, керівників правоохоронних органів, підприємств та установ району, засобів масової інформації.

ПРЕЗИДІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

Важливу роль у координації роботи ради виконує дорадчий орган ради – президія. На другій сесії районної ради VІI скликання утворена Президія районної ради VІI скликання та затверджено Положення про неї. До складу Президії входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій, керівники депутатських фракцій районної ради, голови депутатських груп, голова Громадської ради при Березівській РДА.

Засідання президії є обов’язковим перед кожним пленарним засіданням районної ради. Саме президія погоджує порядок денний пленарного засідання, висловлює узгоджені рекомендації з питань, які передбачається винести на розгляд сесії. Повинен сказати, що члени президії висловлюють чимало думок, зауважень щодо питань, внесених на розгляд пленарних засідань. За звітний період проведено 7 засідань Президії, на яких погоджувалися порядок денний сесій, проекти рішень, визначалися робочі органи на пленарні засідання.

 

РОБОТА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ ТА ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РАДИ

Діяльність районної ради у звітному періоді була спрямована саме на вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району, стабілізації суспільно-політичної ситуації, а прийняті рішення мали один вимір – відповідати інтересам громади Березівського району.

Всього у звітному періоді проведено 7 сесій районної ради, на яких прийнято 99 рішень. Так, з грудня 2017 року по грудень 2018 року на пленарних засіданнях районної ради окрім діючих, затверджено нові Програми, це:

- Программа соціально-економічно та культурного розвитку Березвського району на 2018 рік;

- Програма підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Березівської районної державної адміністрації на 2018 рік;

- Програма розвитку туризму Березівському районі на 2018-2020 роки;

- Програма «Єдина приймальня» на 2018-2020 роки;

- Програма зайнятості населення Березівського району на 2018-2020 роки;

- Програма підтримки населення на 2018- 2020 роки «Соціальний захист»;

- Програма розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва в Березівському районі на 2018-2020 роки;

- Програма «Доступна медицина» на 2018-2020 роки;

- Програма модернізації системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Березівського району на 2018 рік;

- Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров’я Березівського району на 2019-2021 роки.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зусилля районної ради були спрямовані також на забезпечення виконання повноважень, визначених законом, а саме:

- затвердження районного бюджету на 2018 рік, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання;

- розподіл переданих з державного та обласного бюджетів коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між сільськими бюджетами;

- вирішення питань про передачу в оренду та управління об’єктів спільної власності територіальних громад району;

- прийняття рішення щодо делегування Березівській районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради;

- заслуховування звітів районної державної адміністрації про виконання програми соціально – економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;

- заслуховування звітів про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Березівського району на 2018 рік, цільових Програм з інших питань;

- вирішення інших питань, передбачених законодавством України та Регламентом районної ради.  

З листопада 2017 по листопад 2018 року районною радою прийнято 99 рішень, в тому числі:

 13 - з питань бюджету та фінансового напрямку;

 12 - спрямовані на розвиток медицини та соціального захисту населення;

 8 - в частині розвитку освіти, культури, фізичної культури та спорту;

10 - розглянуто в сфері земельних відносин, агропромислового розвитку та охорони навколишнього природного середовища;

12 - питань вирішено у сфері обліку управління об’єктами комунальної власності;

24 - питань виконання районніх програм та внесення змін до них

4 - рішень з правових питань;

16 - інших рішень з питань організаційного характеру.

Якщо аналізувати за кількістю прийнятих рішень районною радою у 2018 році, то хочеться відзначити, що певна їх частина стосувалася також питань спільної комунальної власності району. Так, протягом звітного періоду із спільної комунальної власності району здійснювалася передача у комунальну власніть Березівської об’єднаної територіальної громади об’єктів закладів освіти та культури та їх майно.

Саме виходячи з позицій більш ефективного використання комунальної власності та враховуючи інтереси Березівської ОТГ, що утворилася у жовтні 2017 року, в поточному році за рішеннями Березівської районної ради було передано у власність територіальній громаді міста Березівки майнові комплекси трьох Березівських, Вікторівської ЗОШ та Березівської дитячо-юнацької спортивної школи, стадіон «Колос», а також будівлю ФСК «Колос».

Наразі, на черговій сесії районної ради, 21 грудня 2018 року, буде розглянуто питання по безоплатній передачі зі спільної власності територіальних грмад Березівського району у власність Березівської ОТГ закладів культури та їх майно. Це районний будинок культури, цетральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей, міська бібліотека.

Як показує час, такі кроки є виправданими та своєчасними, оскільки вони дають змогу змінити «обличчя» цих об’єктів, покращити їх матеріально-технічну базу, як за рахунок коштів районного бюджету, так і бюджету новоутвореної Березівської міської об’єднаної територіальної громади.

РЕФОРМУВАННЯ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ “СТЕПОВИЙ МАЯК”

В процесі реформування, відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», знаходиться наше комунальне підприємство «Редакція Березівської районної газети «Степовий маяк».

 На даний час, як і передбачено реформою, районна рада та районна державна адміністрація, як органи державної влади, відповідно до договору вийшли із числа засновників районної газети. Кінцевим результатом реформування газети «Степовий маяк» має стати її перетворення в новий суб’єкт господарювання – із збереженням назви, цільового призначення, мови видання, тематичної спрямованості, в складі засновників якого відсутні державні органи. Згідно із Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» правонаступником комунального підприємства «Редакція Березівської районної газети «Степовий маяк» став трудовий колектив газети.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти рішень, а також прийняті рішення висвітлюються на офіційному сайті Березівської районної ради на Фейсбуці та на сторінках районної газети «Степовий маяк».

Шановні депутати!

Протягом звітного періоду ви мали можливість завчасно ознайомитися з проектами рішень та довідковими матеріалами, щоб внести свої пропозиції, належно підготуватися до пленарного засідання ради. Жителі територіальних громад району теж можуть не лише дізнатися про питання, які розглядатимуться, а разом із депутатами взяти участь в обговоренні порушених проблем.

Аналізуючи весь спектр розглянутих питань, варто зауважити, що районна рада приділяла увагу найскладнішим проблемам сьогодення району. Для розгляду питань, що потребували попереднього вивчення, утворювались робочі групи, які очолювали голови профільних постійних комісій.

Зважаючи на те, що райрада, делегувала районній державній адміністрації виконання частини своїх повноважень, спільне бачення проблем і шляхів їх вирішення керівництвом районної ради та райдержадміністрації дозволяє нам працювати цілеспрямовано. Головними з цих повноважень є забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району та виконання та наповнення районного бюджету.

Про виконання районного бюджету

та зведеного бюджету району за 9 місяців 2018 року

Станом на 1 жовтня 2018 р. планові призначення доходів зведеного бюджету Березівського району, (без урахування обсягу між бюджетних трансфертів), виконано на 109,1%, ( при плані 34922,9 тис.грн. факт на звітну дату - 38084,3 тис. грн.),

В тому числі:

-   доходи загального фонду: виконання складає 110,0% (план – 32313,0 тис.грн.,факт – 35541,5 тис.грн.). До аналогічного періоду минулого року темп росту – 112,6% (3990,8 тис.грн.).

- доходи спеціального фонду: виконання складає 97,4%   (план – 2609,9 тис.грн., факт. – 2542,8 тис.грн.). Темп росту – 96,4% ( -94,9 тис.грн.).

Планові призначення доходів районного бюджету (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) виконано на 103,5%, у тому числі доходи загального фонду – 103,9% (план – 15972,5 тис.грн., факт. - 16597,5 тис.грн., темп росту – 114,3% (2070,8 тис.грн.), доходи спеціального фонду – 100,6% (план – 2379,6 тис.грн., факт – 2393,1 тис.грн., темп росту – 100,2% (4,4 тис.грн.).

Виконання доходної частини забезпечено усіма місцевими бюджетами Березівського району.      

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі надходжень загального фонду місцевих бюджетів має податок та збір на доходи фізичних осіб – 45,5% (в обсязі надходжень районного бюджету – 97,3% ).

За 9 місяців 2018 року до зведеного бюджету району надійшло ПДФО у сумі 16153,9 тис.грн. (102,1% планових призначень). Темп росту 112,2 % (1754,9 тис.грн.):

-   по ПДФО,що сплачується із доходів у вигляді заробітної плати: факт – 10255,3 тис.грн. План виконано на 102,9%. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 1879,6 тис.грн. або 22,4% (збільшення з 01.01.18 року розміру МЗП та посадових окладів працівників ЄТС, підвищення посадових окладів державних службовців; підвищення з 01.05.2018 р. розміру окладів посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- ПДФО, що сплачується із доходів платника інших ніж заробітна плата – фактично надійшло 4749,3 тис.грн. (темп росту 96,5%);

- ПДФО за результатами річного декларування: план виконано на 100,1%. Темп росту – 104,3% (47,6 тис.грн.).

Найбільшу питому вагу надходжень ПДФО мають такі галузі як: сільське господарство – 49,5% (8000,5 тис.грн.), бюджетна сфера – 29,2% (4711,4 тис.грн.), транспорт та зв’язок – 9,9% (1593,9 тис.грн.).

Місцеві податки і збори – на звітну дату виконання складає 116,2% (фактично надійшло 18380,4 тис.грн. при плані 15821,5 тис.грн.). Темп росту – 114,0% (2253,9 тис.грн.)., з них:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: надходження зросли на 384,5 тис.грн., або на 87,1% (збільшення розміру ставки оподаткування та кількості об’єктів оподаткування);

- плата за землю: за 9 місяців поточного року надійшло 8820,2 тис.грн. при плані 7344,6 тис.грн. (120,1%). До аналогічного періоду 2017 темп росту – 112,5% (981,0 тис.грн.).

В загальному обсязі надходжень питома вага плати за землю – 24,8%. Земельного податку з початку року надійшло 5580,9 тис.грн. (122,6% від планових показників, темп росту – 108,1% (417,8 тис.грн.; орендної плати надійшло 3239,3 тис.грн. (116,0% від планових призначень, темп росту - 121,0% (563,2 тис.грн.). З початку року заключено 19 договорів оренди земельних ділянок (невитребуваних земельних часток (паїв) на загальну суму 1072 тис.грн., у тому числі з юридичними особами – 15 договорів оренди на загальну суму 954,3 тис.грн. (ставка орендної плати 8 % від НГО земельної ділянки), з фізичними особами – 4 договори на суму 117,7 тис.грн. (ставка орендної плати – 8%).

- єдиний податок: при плані 7919,5 тис.грн., факт - 8713,5 тис.грн. (110,0 %). Темп росту – 111,2 % (878,1 тис.грн.). Найбільша частка в загальному обсязі надходжень єдиного податку – 7043,4 тис.грн. (80,8%) – єдиний податок ІУ групи.

Виконання по іншим податкам і зборам складає 161,8 % (фактично надійшло 790,8 тис.грн., при плані 488,9 тис.грн.), у тому числі районний бюджет: план – 145,5 тис.грн., факт – 443,6 тис.грн. (304,8%).

Станом на 1 жовтня 2018 року до спеціального фонду місцевих бюджетів Березівського району надійшло доходів 2542,8 тис.грн. (97,4% від планових призначень), темп росту до минулого року – 96,4 % (-94,9 тис.грн.).

При плані 20,0 тис.грн. фактичні надходження екологічного податку – 18,0 тис.грн., темп росту – 43,4% (- 23,5 тис.грн.).

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 2519,5 тис.грн. Темп росту – 97,1% (-75,7 тис.грн.) - зменшення надходжень по І групі «Надходження від за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством» (- 431,8 тис.грн.), «Плата за оренду майна бюджетних установ» (-113,9 тис.грн.).

За звітний період кошти до бюджету розвитку не надходили.

Видаткова частина зведеного бюджету району по загальному фонду виконана на 89,4% (уточнені призначення 198,0 млн. грн., виконано 177 млн.. грн.). Виконання спеціального фонду по видатках складає 61,9% (уточнені призначення 11,3 млн. грн., 5,8 млн. грн. виконано).

Районний бюджет по видатках загального фонду виконано на 91,4% план 65,5 млн.грн., виконано 62,5 млн. грн.)

Селищний бюджет по видатках виконано на 96,5% (план 225,0 тис.грн., виконано 217,1 тис грн.)

Сільські бюджети по видатках виконано на 68,4% (план 5,7 млн.грн., виконано – 3,9 млн.грн)

Державне управління – проведено видатків на суму 11167,1 тис. грн. або 85,4% від планових призначень 13081,9 тис. грн.

Освіта – виконання видаткової частини складає 86,9 відсотків./ (уточнені призначення 66698,0 тис. грн., виконано 57967,6 тис. грн.)

Охорона здоров’я   - виконання плану по видатках склало 94,2 % від планових призначень 25898,8 тис. грн./ фактично профінансовано 24383,8 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення – виконання складає 96,5 відсотків (уточн. призн. 74015,7 тис. грн. виконано 71450,7 тис грн.)

Житлово-комунальне господарство - виконання складає 49,9 відсотка, при уточнених призначеннях 5990,6 тис. грн., фактичне виконання складає 2986,1 тис. грн..

По водопровідно-каналізаційному господарству видатки склали 1057,1 тис. грн.

На благоустрій міста, селища та сіл використані кошти в сумі 1894,0 тис. грн.

Культура і мистецтво - видатки виконано на 7259 відсотків: при планових призначеннях 7198,3 тис.грн., фактичне виконання склало 5218,7 тис.грн.

Фізична культура і спорт - виконання складає 76,3 відсотків (призначено 1713,5 тис.грн. – виконано 1308,5 тис грн.).

Кредиторська заборгованість на звітну дату становить 4 217 143,87 грн.

Із загальної суми заборгованості 99.4% - заборгованість державного бюджету по пільгам та субсидіям.

Отримано до Загального фонду районного бюджету з бюджетів нижчого рівня іншу субвенцію – 2130,9 тис.грн.

Передано з районного бюджету субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-культурного розвитку – 192,33 тис.грн.

Передано із бюджету розвитку районного бюджету до бюджетів нижчого рівня субвенцію на інвестиційні проекти в сумі 9528,1 тис.грн

Діяльність районної ради у звітному періоді будувалась так, щоб ефективно реалізувати депутатські повноваження не тільки депутатів районної ради, а й обласних депутатів та при цьому максимально врахувати інтереси всіх територіальних громад.

Тому кошти з обласного бюджету, що залучені депутатом Одеської обласної ради Хачатряном Князем Аршалуйсовичем були зосереджені на реалізації важливих для життєдіяльності району питаннях, захисті інтересів виборців, забезпеченні належного рівня функціонування об’єктів спільної власності територіальних громад району.

Так, у звітному періоді за рахунок цих коштів проведено наступні роботи:

капітальний ремонт-заміна вікон Демидівський НВК на суму 640 000 грн.; капітальний ремонт-заміна вікон Шевченківська ЗОШ – 660 000 грн.; капітальний ремонт покрівлі Михайло-Олександрівської ЗОШ – 300 000 грн.; капремонт Гуляївського НВК – 96 000 грн.; капремонт Маринівського будинку культури – 200 000 грн.; капремонт прибудинкових територій смт Раухівка – 2 797 900 грн.; капремонт водопровідної мережі с.Шевченкове – 400 000 грн.; капремонт башти с. Новогригорівка – 30 000 грн.; капітальний ремонт башти Заводівська с/рада – 292 000 грн.; благоустрій території біля будинку культури с.Шевченкове – 299 000 грн.; придбання комп’ютерів у КНП «Березівський ЦПМСД» – 155 300 грн.; капремонт дитячої консультації КНП «Березівська ЦРЛ» – 99 000 грн.; капремонт дверей КНП «Березівська ЦРЛ» - 40 000 грн. капремонт-заміна вікон Ряснопільський НВК - 300 000 грн.; придбання та встановлення котла Раухівський ДНЗ – 61 400 грн.; придбання меблів та обладнання у ДНЗ та ЗОШ району – 244 600 грн.; капремонт вбиральні ЗОШ с.Чорногірка – 100 000 грн.; придбання меблів у ЗОШ Новокальчевської ОТГ – 100 000 грн.; капітальний ремонт дороги м.Березівка – 724 000 грн. та на інші об’єкти, разом на суму - 7 497 200 грн.

СПІВПРАЦЯ З СІЛЬСЬКИМИ РАДАМИ

Уповноваженими представниками інтересів територіальних громад району є 12 сільських, 1 селищний голова та 3 голови ОТГ. В районі сформувався дієвий та потужний корпус міського та сільських голів, яким до снаги вирішення серйозних питань життєзабезпечення міської та сільських громад.

З метою співпраці з органами місцевого самоврядування, апаратом районної ради надається методична і практична допомога, консультуються кадри селищної та сільських рад з питань, віднесених до діяльності ради.

За рік діяльності я побував з робочими поїздками в кожній сільській раді, відвідавши разом із сільськими головами всі об’єкти соціальної сфери, познайомився із станом справ територіальних громад району, що позитивно сприяло вирішенню проблемних питань на підзвітних територіях.

Тож, завдяки взаємопорозумінню та фінансової підтримки з боку міської, сільських рад в 2018 році вдалося провести значний комплекс різних заходів та робіт в закладах соціальної сфери міста, сіл району, зміцнити їх матеріальну базу.

Значні кошти у звітному році місцеві ради виділяли на покращення роботи медичних закладів, зміцнення їх матеріальної бази (придбання медичних препаратів, медичного обладнання). Проведено виділення коштів у вигляді субвенцій районному бюджету на підвіз дітей, харчування дітей дитячих садків та 1-4 класів, на медичний огляд педагогів, придбання меблів та комп’ютерного обладнання в рамках проекту «Нова українська школа», проведення протипожежних заходів в навчальних закладах району, лікування дітей до 3-років, по фінансуванню Програм по оздоровленню дітей Березівського району та інше.

Всього місцевими радами на потреби освітянських, медичних та закладів культури на своїх територіях було передано коштів у виді субвенції районному бюджету в сумі 3 млн 426 тис. грн.

Найбільшу суму коштів на зазначені заходи виділила Ряснопільська сільська рада (сільський голова Сафронова Тетяна Миколаївна) -

1 млн. 069 тис. грн., Златоустівська сільська рада (сільський голова Фоменко Микола Миколайович) – 482, 2 тис.грн., Степанівська сільська рада (сільський голова Матієць Тетяна Іванівнавна) - 340 тис. грн., Заводівська сільська рада (сільський голова Кутовий Максим Валентинович) – 275 тис.грн., Михайло-Олександрівська сільська рада (сільський голова Безродній Віктор Васильович) – 257 тис.грн.

Дякую сільським головам, посадовим особам місцевого самоврядування та депутатам сільських рад за таку активну громадянську позицію!

*********

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  щороку на сесіях затверджується план роботи  районної ради, який попередньо обговорюється на засіданнях постійних комісій районної ради. Із урахуванням плану роботи районної ради  на рік,  відповідно розробляються   плани роботи постійних комісій.

З метою підготовки сесій районної ради матеріали, необхідні для підготовки питань, що виносяться на розгляд сесій районної ради,  президії одержуються від відділів, управлінь райдержадміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад, підприємств, установ і організацій (незалежно від форми власності);

організовується попереднє ознайомлення депутатів з проектами рішень ради, іншими документами та матеріалами з питань, які виносяться на розгляд сесії, забезпечується своєчасне опрацювання  проектів рішень сесії, які попередньо обговорюються на засіданнях постійних комісій районної ради.

Проводяться і здійснюються заходи з підготовки та проведення сесій районної ради,  засідань її постійних комісій, готуються графіки їх засідань, президії районної ради. Узагальнюються критичні зауваження і пропозиції, висловлені на засіданнях постійних комісій районної ради, які доводяться до депутатів на сесіях та до виконавців.

За звітній період проведено  19 засідань комісій, в тому числі, спільних, на яких розглянуто 99 сесійних питань, листи, бюджетні запити, депутатські звернення.

Особливо хотілось би відмітити роботу  постійної комісії з питань бюджету, яка за звітний період провела 16 засідань. За результатами розгляду листів, бюджетних запитів, депутатських звернень та депутатських запитів надається вчасно відповідь згідно чинного законодавства.

На адресу районної ради надійшли 2 запити на інформацію від фізичних та  юридичних осіб, на які відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надано відповіді.

З метою отримання якісної, виваженої, об’єктивної інформації за звітний період в районній газеті «Степовий маяк» постійно друкувалися статті, в яких висвітлювалась діяльність Березівської районної ради, привітання до професійних свят та інша інформація.

ДОКУМЕНТООБІГ, ЛИСТУВАННЯ, ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» районною радою проводиться робота з поліпшення стану розгляду заяв, скарг та пропозицій громадян, вирішення порушених у них питань, удосконалення форм роботи із зверненнями громадян.

Вживаються заходи щодо розгляду звернень громадян з виїздом на місце та за участю заявників при розгляді з наданням можливості ознайомлення їх з матеріалами для недопущення  випадків безпідставної відмови, проявів формалізму у задоволенні законних вимог громадян. 

У районній раді налагоджена системна робота зі зверненнями громадян, створені належні умови для реалізації права громадян на письмові та усні звернення, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді. Згідно із Законом України «Про звернення громадян» мною затверджено графік прийому  громадян.

Звернення громадян, які надходили до мене під час особистого прийому громадян, під час моїх виїздів, завжди намагався вирішити на місці, не переводячи проблемні питання громадян в паперову бюрократію.

За звітний період до районної ради надійшло  277 документів обласного значення, з них – 82 рішення Одеської обласної ради, 410 листів місцевого значення. 377 звернень громадян, них – 265 письмових звернень та 112 – у мене на особистому прийомі.

У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року загальна кількість звернень у 2018 році скоротилася за рахунок зменшення кількості письмових звернень громадян.

На адресу Березівської районної ради надійшло 7 колективних звернень, в яких підписалось 275 громадян. Питання, що піднімалися заявниками – ремонт та будівництво доріг (с.Антонівка, с.Веселинівка, с. Балайчук, с. Основа, с. Карнагорове), вирішення спірних питань щодо оренди земельних ділянок та своєчасної виплати орендної плати за користування землею (с.Степанівка), забезпечення мешканців якісною питною водою (с.Кринички), зміна маршруту рейсового автобусу (селище Раухівка, с.Новоселівка), недопущення закриття Раухівської медичної амбулаторії (селище Раухівка, с.Новоселівка, с.Шевченкове).

Крім порушених питань в колективних зверненнях громадян, також розглядалися питання:

- надання архівних довідок про трудову діяльність та нараховану заробітну плату в підприємствах та установах різних форм власності;

- вирішення спірних питань щодо оренди земельних ділянок та своєчасної виплати орендної плати за користування землею;

- забезпечення дотримання законності та правопорядку на території району та інші.

Виконавчим апаратом районної ради вжиті заходи щодо їх своєчасного виконання. Всі листи, скарги та звернення громадян, які за звітній період надійшли до Березівської районної ради розглянуті. Вирішено майже всі питання, які належать до компетенції районної ради. Інші направлені для відповідного реагування у відповідні інстанції за належністю. Всім заявникам надані вичерпні відповіді. Порушень вимог Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та термінів виконання документів не допущено.

У звітний періоді підготовлено та відправлено заявникам 265 листів та 301 документ в установи та заклади. Мною видано 99 розпоряджень, з них:  56 з основної діяльності та спільних розпоряджень голови районної ради та голови районної державної адміністрації, а також   видано 43 розпорядження   з кадрових питань та по особовому складу.

АПАРАТ РАЙОННОЇ РАДИ

Відповідно до   до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», я, як голова районної ради здійснюю керівництво виконавчим апаратом ради, на який покладено організаційне, правове, інформаційне та аналітичне забезпечення її діяльності.

Працівники виконавчого апарату в повному обсязі забезпечували організаційну підготовку сесій, постійних комісій, нарад, інших заходів   та інших нормативних документів, забезпечували систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність районної ради.

Працівниками апарату систематично здійснюється підвищення кваліфікації та професійної компетентності, а також проводиться консультативно-роз’яснювальна робота щодо вивчення нового та внесення змін до діючого законодавства.  Для поліпшення та удосконалення виконання своїх повноважень, покращення фахового рівня посадові особи систематично направляються на навчання.

З цією метою  було розроблено план-графік підвищення кваліфікації на 2018 рік, затверджений розпорядженням,  за яким здійснювалась організація їх навчання.  Належним чином було організовано й роботу щодо електронного декларування, який охоплював всіх суб’єктів декларування (депутатів та посадових осіб) й усі типи декларацій. Депутати районної ради та посадові особи, які відповідно до чинного законодавства мали обов’язок подати декларації  дотримались вимог фінансового контролю та термінів подачі  декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

На найближчий час перед депутатським корпусом Березівської районної ради  постають ще такі головні задачі: прийняття на 2019 рік районного бюджету і Програми соціально-економічного та культурного розвитку  району, а також планування роботи районної ради на 2019 рік. Працювати є над чим.  

Дякую всім депутатам районної ради, депутатам Одеської обласної ради Адзеленко О.В., Хачатряну К.А., головам ОТГ та сільським головам - за особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, за той факт, що робота районної ради з декларативного характеру перетворилася у реальні справи, за те, що ми бачимо та вирішуємо проблеми, які турбують наших виборців, за вашу небайдужість і готовність працювати на благо громади району. Тільки об’єднавши  зусилля, на основі взаємної  довіри і відповідальності перед людьми, за підтримки територіальних  громад та кожного окремого виборця району ми забезпечимо вирішення найважливіших питань життєдіяльності Березівського району.  

Хочу відзначити і окремо подякувати депутату Одеської обласної ради Хачатряну К.А., який залучив в наш район кошти з обласного бюджету в сумі 7 млн. 497 тис. грн, що були спрямовані на соціально-економічний розвиток нашого району.

З упевненістю скажу, що місцеве самоврядування – надійний партнер і опора держави. Сильна громада – сильна держава.

Дякую за увагу!

 

В.Л. МОСІЙЧУК,

голова районної ради.

Контактна інформація

Телефон:(048-56) 2-10-48
Адреса: 67300, Одеська область, м. Березівка, пл. Т.Г. Шевченка, 1
E-mail: rberezivka@ukr.net

Календар новин

<< < Жовтень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31