Статті

Розпорядження

Про забезпечення доступу

до публічної інформації в

Березівській районній раді

 

          З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності Березівської районної ради, а також забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації, керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації", статтею 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

 

1. Визначити уповноваженою особою для забезпечення доступу запитувачів до інформації керуючу справами апарату   районної ради.

1.1. Уповноважена особа для забезпечення доступу запитувачів до інформації:

1.1.1. забезпечує виконання Березівською районною радою та її органами обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України "Про доступ до публічної інформації";

1.1.2. організовує збір, систематизацію, накопичення та збереження в електронній формі документів або їх копій, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні Березівської районної ради та її органів, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

1.1.3. організовує реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України "Про доступ до публічної інформації", до Березівської районної ради;

1.1.4. надає консультації запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію;

1.1.5. забезпечує своєчасне опрацювання запитів на інформацію та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації";

1.1.6. здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію;

1.1.7. забезпечує контроль щодо задоволення запитів на інформацію;

1.1.8. забезпечує надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності стосовно: відмови в задоволенні запиту на інформацію, відстрочки задоволення запиту на інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, невиконання обов’язку оприлюднювати інформацію тощо;

1.1.9. забезпечує направлення запиту на інформацію належному розпоряднику (в разі потреби);

1.1.10. координує діяльність та надає методичну допомогу посадовим особам, які призначені відповідальними з питань запитів на інформацію в апаратах селищних, сільських рад;

1.1.11. організовує оприлюднення на офіційній веб- сторінці Березівської районної ради публічної інформації про діяльність Березівської районної ради відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

1.1.12. організовує оприлюднення відповідно до вимог частини третьої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" проектів рішень районної ради, та офіційне опублікування рішень районної ради.

1.1.13. виконує інші функції відповідно до чинного законодавства.

1.2. З метою реалізації вказаних вище функцій уповноважена особа для забезпечення доступу запитувачів до інформації має право:

1.2.1. одержувати в установленому порядку від інших посадових осіб, підрозділів виконавчого апарату районної ради, від органів районної ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та органів статистики інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

1.2.2. готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань доступу до публічної інформації, що належать до його компетенції;

1.2.3. скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції.

2. Визначити, що публічна інформація, яка підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законодавчих актів оприлюднюється шляхом розміщення її на дошці оголошень районної ради (м. Березівка, площа Т.Г.Шевченка,1 перший поверх).

          Відповідальність за оприлюднення інформації покласти на керуючу справами апарату районної ради.

3. Запровадити систему обліку документів, що знаходяться у районній раді (додаток 1). Відповідальність за облік документів у системі покласти на провідного спеціаліста апарату районної ради по роботі із зверненнями громадян та діловодства.

4. Визначити місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також місце, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки – кабінет № 17 адміністративного приміщення районної ради   (м. Березівка, пл.Т.Г.Шевченка 1, І поверх) .

5. Затвердити перелік відомостей , що становить службову інформацію, згідно з додатком №1 та рекомендовану форму запиту на інформацію для фізичних осіб (додаток 2), для юридичних осіб (додаток 3).

6. Визначити, що існуючий порядок документообігу в апараті районної ради здійснюється з урахуванням наступного:

6.1. систематичного інформування голови районної ради про кількість та характер запитів на інформацію;

6.2. у разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими законом України "Про доступ до публічної інформації" а його копія в частині інших питань розглядається за Законом України "Про звернення громадян". У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України "Про звернення громадян";

інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у іншій формі;

6.4. запити на інформацію реєструються у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства у районній раді та її органах.

 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                                О.А.Богоміл              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„24” червня 2011року

№ 23 /РР-2011

 

Контактна інформація

Телефон:(048-56) 2-10-48
Адреса: 67300, Одеська область, м. Березівка, пл. Т.Г. Шевченка, 1
E-mail: rberezivka@ukr.net

Календар новин

<< < Вересень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30