Статті

№389-VI Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку в Березівському районі на 2015 рік

БЕРЕЗІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

  

Про затвердження Програми соціально –

економічного та культурного розвитку

Березівського району на 2015 рік


Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши наданий районною державною адміністрацією проект Програми соціально – економічного та культурного розвитку Березівського району на 2015 рік, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Программу соціально – економічного та культурного розвитку Березівського району на 2015  рік (далі –Програма), (додається).

2. Рекомендувати районній державній адміністрації, головам міської, селищної та сільських рад, підприємствам, установам та організаціям забезпечити виконання завдань і пріоритетних напрямів розвитку району в 2015 році.

3. Доручити районній державній адміністрації у двотижневий термін після затвердження районною радою показників Програми, довести їх до виконавців.

4. Постійним комісіям районної ради розглядати на своїх засіданнях питання про хід виконання Програми та за результатами розгляду вносити відповідні пропозиції.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районої ради.

 

Голова  районної ради                   О.А.Богоміл

 

«17» квітня 2015 року

№ 389-VI


Вступ

Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Березівського району на 2015 рік (далі – Програма) розроблено районною державною адміністрацією відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» на базі ключових положень «Стратегії реформ – 2020».

Головною метою Програми є забезпечення стабільної роботи усіх секторів економіки району, підвищення його конкурентоспроможності, вирішення проблем соціально-економічного та культурного розвитку та недопущення зниження рівня життя мешканців району.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 №404 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами), Програма соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області.

В Програмі наведено аналіз та тенденції соціально-економічного та культурного розвитку району протягом 2014 року, визначені актуальні питання та основні завдання щодо розвитку району на 2015 рік. Також представлені ключові прогнозні показники соціально-економічного та культурного розвитку, перелік регіональних програм, реалізація яких здійснюватиметься у 2015 році.

 

І. аналіз та тенденції соціально-економічного та культурного  розвитку району у 2014 році:

Спільні зусилля місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування протягом 2014 року сприяли збереженню рівня добробуту та соціального захисту мешканців району та вирішенню питань розвитку економіки та культури.

        Пріоритетами роботи району в 2014 році було:

-           контроль ефективності витрачання бюджетних коштів та відповідальності всіх учасників бюджетного процесу;

-       пошук додаткових резервів наповнення місцевих бюджетів;

-  забезпечення дотримання норм законодавства в питаннях оподаткування землекористувачів;

-       забезпечення дотримання підприємствами законодавства щодо оплати праці;

-       підвищення добробуту мешканців району, подолання бідності та покращення соціальних стандартів якості життя;

-       підвищення якості та доступності освітніх послуг;

-       культурного розвитку району.                                

 

Бюджет та фінанси.

 Результати роботи господарського сектору району вплинули на виконання показників наповнення бюджетів усіх рівнів у 2014 році, так фактичні доходи в розрізі бюджетів по району становлять:

 - до зведеного бюджету надійшло 44 164,3 тис. грн., що перевищило рівень минулого року на 2447,8 тис. грн., що становить 105,9%. Планові показники виконано на 109,9 %;

- до державного бюджету – 6423,7 тис. грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшено на 845,2 тис.грн. Планові показники виконано на 112,5%;

- до місцевих бюджетів у поточному році надійшло 37 740,7 тис.грн., що перевищило рівень минулого року на 1602,6 тис.грн. Планові показники виконано на 109,5%.

У тому числі по бюджетоутворюючих платежах:

-           податок з доходу фізичних осіб виконано на 101,2 % при планових 22014,3 тис.грн фактично надійшло 22269,5 тис.грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшено на 1 172,1 тис. грн., темп росту - 105,6%;

-       місцеві податки та збори виконано на 105,7% при запланованих 214,5 тис.грн. фактично надійшло 226,7 тис.грн, темп росту склав 109,9%.

-       фіксований сільськогосподарський податок виконано на 103,6% при запланованих 335,6 тис.грн. фактично надійшло 347,8 тис.грн. Темп росту складає 95,7% ;

-                єдиний податок виконано на 99,2% при планових 2 301,4 тис. грн. фактично надійшло 2283,7 тис.грн, що більше минулорічного показника на 94,7 тис. грн. Темп росту складає 104,3 %.

 

 

 Агропромисловий комплекс

Агропромисловий комплекс району працює відповідно до районних програм «Зерно Березівщини 2011-2015рр» та «Тваринництво Березівщини 2011–2015рр».

За результатами підсумків 2014 року зернових та зернобобових культур (з урахуванням кукурудзи) зібрано на площі 56,4 тис. га, що на 3,6 тис. га менше ніж у 2013 році.

Валовий збір зерна склав 137,0 тис. тонн, що  порівняно з 2013 роком  на 37,0 тис. тонн менше, при  середній врожайності  24,3 ц/га, що на 4,8 ц/га менше ніж у 2013 році, а саме:

- озимої пшениці зібрано на площі 30,9 тис. га, що на 2,6 тис. га більше від 2013 року, при середній врожайності  27,7 ц/га (урожайність 2013 року складала  29,4 ц/га), за рахунок збільшення посівної площі  у 2014 році валовий збір збільшено порівняно із 2013 роком на 2,4 тис. тонн та  склав 85,6 тис. тонн;

- озимого ячменю зібрано на площі 12,7 тис. га, що на 2,1 тис. га  менше ніж у 2013 році, при середній врожайності 23,4 ц/га, у 2013 році врожайність складала 26,1 ц/га. Валовий збір склав 29,8 тис. тонн, що на 8,8 тис. тонн менше від 2013 року.

Площа збирання соняшнику залишилася практично не змінною порівняно із 2013 роком і становить 26,2 тис. га. Середня врожайність 13,6 ц/га, що на 7,7 ц/га менше від 2013 року. Валовий збір склав 35,8 тис. тонн, що на 19,6 тис. тонн менше в порівнянні з 2013 роком.

Ріпак зібрано з площі 2,6 тис. га, що на 1,6 тис. га більше ніж у 2013 році. Середня врожайність 2014 року більша за врожайність 2013 року на 1,4 ц/га і становить 15,7 ц/га. Валовий збір становить 4,17 тис. тонн, що на 2,77 тис. тонн більше ніж у 2013 році.

Втрати сільськогосподарських виробників та окремих селян від недобору зерна склали приблизно 160 000,0 тис. грн, а саме по олійним культурам 90 000,0 тис. грн, зернових 70 000,0 тис. грн, враховуючи середні ціни реалізації продукції.

За 2014 рік збільшилось використання мінеральних добрив. Під всі сільськогосподарські культури використано в межах 11,9 тис. тонн мінеральних добрив у фізичній вазі, що на 1,2 тис. тонн більше ніж у 2013 році.

 Станом на 1.12.2014 року під урожай  2015 року було засіяно озимих культур на площі 44646 га, в тому числі 30 663 га озимої пшениці, 13983 га озимого ячменю. Крім того було посіяно 1200 га озимого ріпаку.

Недобір у вирощуванні кормових культур та недостатня кількість зернофуражу призвело до зменшення поголів’я тварин як ВРХ так і свиней.

За 2014 рік поголів’я ВРХ по всіх категоріях господарств зменшилось на 1412 гол. і налічується 12762 гол., в тому числі в сільськогосподарських  підприємствах поголів’я ВРХ складає 3624 гол. Поголів’я корів по всіх категоріях господарств зменшилось на 400 голів і становить 7,3 тис. гол. Поголів’я свиней по всім категоріях господарств зменшилось на 2790 гол. та налічує 9303 гол.

На даний час вирощування великої рогатої худоби  займають в 9 господарствах, де утримується 3624 голів, в тому числі корів  1574 гол., що на  118 гол. менше відповідного періоду минулого року(найбільше поголів’я корів налічується в ТОВ «АФ Маяк» -540 гол.). Стабільне нарощування поголів’я корів простежується тільки в ТОВ АФ ім.М.О.Посмітного. За рік зростання на 80 голів.

  Свинарством займаються 4 сільськогосподарських підприємства в яких налічується 1130 гол., що складає 62 % від минулорічного показника. Вівчарством займається 4 господарства, де вирощується 2639 гол.овець, що складає 87 % від рівня минулого року.

Згідно основних показників за 2014 рік по всіх категоріях господарств виробництво тваринницької продукції має тенденцію до збільшення в порівнянні з минулим роком. Молока вироблено 29840 тонн, що на рівні минулого року, а м’яса вироблено 3806 тонн, що на 244 тонни більше відповідного періоду минулого року. 

Позитивними є якісні показники галузі: надій на 1 фуражну корову в сільськогосподарських  підприємствах 3756 кг, що на 24 кг більше минулого року. Середньодобові прирости по ВРХ – 543 г, що на 78 г більше від рівня минулого року (117%), свиней – 328 г, що більше минулорічного показника на 15 г (102%).

В сільськогосподарських підприємствах за рік отримано приплоду великої рогатої худоби – 1630 голів, що на 60 голів більше показника минулого року та становить 108%. Поросят отримано 1428 гол., що на 12 поросят меньше та становить 98%.

В поточному році сільськогосподарськими підприємствами району було придбано 14 одиниць енергонасичених тракторів, 2 одиниці  високопродуктивних зернозбиральних  комбайни, 2 одиниці кормозбиральних комбайни, 4 дискових борони, 13 сівалок, 3 жниварки, 4 обприскувачі, 3 плуга, 2 підбирачі валків та іншу сільськогосподарську техніку. Всього сільськогосподарської техніки за 2014 рік придбано на суму 27 млн. грн., що на 9,43 млн. грн. більше ніж у 2013 році.

У 2014 році укладено 8617 договорів оренди земельних паїв. Сільські жителі району в рахунок орендної плати отримали зерна, кормів та грошових коштів на загальну суму 34741,0, що складає 100 % від запланованної суми.

Малий та середній бізнес

Протягом останніх років з боку держави та районної влади досягнуто певних позитивних зрушень в сфері розвитку малого та середнього бізнесу. Зокрема в районі створено центр надання адміністративних послуг, функціонує Рада підприємців Березівського району, працює районна Програма підтримки малого підприємництва на 2013-2015 роки.

Найбільша кількість суб’єктів малого бізнесу – підприємці-фізичні особи, які здійснюють діяльність у сфері сільського господарства, торгівлі, наданні послуг, автоперевезеннях. Це пов’язано з особливостями структури економіки району.

Так у районі станом на 01.01.2015 року зареєстровано 1058 фізичних осіб-підприємців, що на 392 підприємці менше від відповідного періоду минулого року значне зменшення фізичних осіб-підприємців у 2014 році відбулося у результаті застосування спрощеної процедури припинення підприємницької діяльності відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців за заявницьким принципом»  та 702 юридичні особи, що на 25 осіб більше ніж станом на 1 січня 2014 року із яких:

-       345 сільськогосподарських підприємств, де 245 фермерські господарства;

-    33 підприємства сфери торгівлі, де 22 оптової торгівлі, 11-роздрібної;

-       13 підприємств будівельної сфери.

Для залучення населення до підприємницької діяльності щорічно на базі районного центру зайнятості проводиться навчання безробітних за професіями, що дозволяють займатись індивідуальною трудовою діяльністю.  Так, станом на 01.01.2015 року пройшли навчання 233 безробітних, з них 28 осіб отримали кошти на відкриття підприємницької діяльності.

При райдержадміністрації працює центр надання адміністративних послуг, яким надається 57 адміністративних послуг. Протягом січня - листопада 2014 року до центру звернулось 80 суб’єкти підприємницької діяльності щодо оформлення дозвільних та погоджувальних документів, з яких отримано – 54 документів.

Підприємництво Березівщини представлено трьома підприємствами це ТОВ «Зернопродукт» та ЗАТ «Балайчук», ТОВ «Хлібопродукт» якими протягом 2014 року реалізовано продукції на загальну суму 8747,5 тис. грн., з них:

- ТОВ «Зернопродукт» - працює стабільно виробляє муку та висівки за 2014 рік реалізовано виробленої продукції на загальну суму 7890,3 тис.грн.;

ТОВ «Хлібопродукт» - підприємство займається виробництвом хліба так протягом року підприємством реалізовано продукції на 938,2 тис.грн.

- ЗАТ «Балайчук» - товариство займається виробництвом мінеральної води – тимчасово не працює.

 

 

 

  Протягом 2014 року підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 25575 тис.грн.

 

Ринок праці

За прогнозними показниками середня заробітна плата одного працівника району  за січень-грудень 2014 року склала 2306,0 грн., що на 53 гривні менше від  2013 року (2359,0 грн.) .

 

 

 

 

 

Заборгованість із заробітної  плати станом на 1 січня 2015 року складає 116,2 тис.грн. (філія «Березівська ДЕД»).

Спостерігається скорочення середньооблікової чисельності штатних працівників (2012 рік – 5123 особи, 2013 рік – 4975 осіб, 2014 рік – 4778 осіб).

 

Відповідно до Програми чисельність зареєстрованих безробітних громадян на 01.01.2015 становить 399 особи.

Для зареєстрованого ринку праці за 2014 рік характерними стали тенденції:

- зменшення кількості осіб, які мають статус безробітного на 35 чоловік порівняно з 2013 роком та становить - 825 осіб;

-  зменшення кількості працевлаштованих на 102 особи та становить - 637 осіб;

- збільшення рівня зареєстрованого безробіття, що станом на 01 січня 2015 року становить 2.0;

Протягом 2014 року за направленням центру зайнятості:

- працевлаштовано 596 осіб, цей показник зменшився до 6,4%, рівень працевлаштування склав 45,9%;

- пройшли навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації - 233 особи, рівень працевлаштування після профнавчання становить 91,03%.

Потреба в працівниках за 2014р. в порівнянні з 2013 роком зменшилася на 0,13 % і становила 728 одиниць.

Середня навантаженість на одне робоче місце  по району станом на 01.01.2015 року становить 2 осіб,  цей показник зменшився в порівняння з минулорічним (на 01.01.2014р- 3 особи на 1 робоче місце).

Протягом січня – листопада 2014 року, за даними центру зайнятості,  в усіх сферах економічної діяльності було створено 149 нових робочих місць, із них створено шляхом отримання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності – 28 місць та створено 121 робоче  місце за рахунок укладання трудових договорів фізичних осіб з найманими працівниками.

 

Послуги зв’язку та транспорту

На території району послуги зв’язку надає ВАТ «Укртелеком», який налічує 3740 абонентів.

В Березівському районі всі громадяни пільгового контингенту, які бажали встановити телефонний зв'язок забезпечені даною послугою. Станом на 1.12.2014 року забезпечено 452 осіб – пільговиків.

В районі зареєстровано 21 приміський автобусний маршрут загального користування, що не виходить за межі району із який діє 19 (2 маршрути тимчасово не працюють із-за відсутності необхідності у перевезенні). Послугами пасажирського автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних підприємцями малого бізнесу) протягом  січня – листопада скористалися 551,6 тис. пасажирів, що на 2,9 % менше відповідного періоду 2013 року.

 

Земельні питання

Земельний фонд Березівського району складає 163,687 тис. га, в тому числі, сільськогосподарські угіддя – 144,084 тис. га, з них рілля – 114,430 тис. га,  ліси та інші лісовкриті площі – 7,24тис. га, забудовані землі – 3,44 тис. га, води – 1,63 тис. га, інші землі (болота, піски, кам’янисті місця тощо) -1,77 тис. га.

Відповідно до районної програми «Регулювання земельних відносин в Березівському районі на 2009-2015 роки» з  метою раціонального використання та охорони земель, регулювання земельних відносин у 2014 році на території району проведено:

-       100% проведено нормативно грошову оцінку земель населених пунктів в районі;

-       встановленя межі прибережних захисних смуг та водоохоронних зон навколо  Тилігульського лиману;

-       інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності на площі 1500,3 га;

-       землевпорядні роботи по виготовленню технічної документації про нормативно грошову оцінку земель не сільськогосподарського призначення району за межами населених пунктів.

 

Житлово-комунальне господарство

У галузі житлово-комунального господарства у районі протягом 2014 року було проведено наступні роботи:

-   капітальний ремонт доріг м. Березівки  по вулицях: Горького, Крупської, Кірова, Енгельса, Леніна);

- поточний ремонт доріг м. Березівка по вулицях: Зої Космодем’янської,  Тімірязєва, Пушкінська, Ворошилова, К.Маркса, Фрунзе, Перемоги, Танасчишина, Леніна, Крупської);

-  капітальний ремонт тротуарів по вул. Пушкінська, К. Маркса, Шевченка;

- проведено роботи щодо освітлення вулиць м. Березівки (вул. Танасчишина, вул. Тімірязєва, вул. Щорса, вул. Дачна, вул. Ведути, вул.. Маяковського, вул.. Матросова, вул. Набережна, вул. Свердлова, вул. Фрунзова, вул. Данілішина, вул. Гагаріна);

- придбано насоси для артсведловин  Вікторівською, Винограднеською, Маринівською, Шевченківською сільськими радами;

- проведено роботу по ремонту мережі водопостачання Яснопільською, Ч.Арміською, Ряснопільською сільськими радами;

- проведено капітальний ремонт – гідродинамічне очищення артсвердловини с. Рівне.

 

Соціальний захист

Одним з основних пріоритетів є покращення якості життя мешканців району та підвищення рівня доступності соціальних послуг.

Для вирішення проблем малозабезпечених верств населення з надання адресної соціальної допомоги ветеранам війни та праці, інвалідам та сім’ям з дітьми, що опинилися в скрутному становищі Управлінням соціального захисту населення протягом року проведено наступну роботу:

Призначено пільг на:

-              придбання твердого палива та скрапленого газу – 384 сім’ї  на суму 434,6 тис.грн;

-              оплату послуг зв’язку - 890 пільговики на суму 83,2 тис.грн

Проїздом скористалися 3536 осіб на загальну суму 606,0 тис.грн.

Пільговому контингенту підприємствами надавачами послуг нараховано пільг на житлово-комунальні послуги 16607 особам на загальну суму 2147,7 тис.грн.

Виплачено грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування 44 інвалідам на суму 5479,18 грн.;

Оздоровлено 4 ветерана війни та 7 громадян, які постраждали на ЧАЕС, 3 інваліда загального захворювання.

Державна підтримка сімей з дітьми реалізується, зокрема, відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", яким передбачено надання шести видів державної допомоги:

- допомогу по вагітності та пологах - виплачено 319 особам на суму 387,0 тис.грн.

- допомогу при народженні дитини - виплачено 1271 особі на суму 19951,2 тис.грн.

- допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку -  виплачено 1101 особі на суму 3901,2 тис.грн.

- допомогу при усиновленні дитини - виплачено 5 особам на суму 62,9 тис.грн.

- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам призначено 313 особам на загальну суму 4434,6 тис.грн.;

- держана допомога на дітей, які знаходяться під опікою -65 особам на зальну суму 2063,9 тис.грн.;

- державна допомога на дітей одиноким матерям -882 особа на суму 5839,4 тис.грн.;

- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям -320 сім’ям на  суму  7984,9 тис.грн.;

- державна соціальна допомога прийомним сім’ям – 8 сімей на суму 333,1 тис.грн.;

- тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів-58 осіб на суму 375,2 тис.грн.

Протягом 2014 року 794 сім'ям призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг на загальну суму 337,4 тис. грн.

Субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу призначена 409 сім'ям на суму 399,6 тис. грн.

Облік осіб, які переміщуються з тимчасово-окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, здійснюється згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово – окупованої території України або району  проведення антитерористичної операції, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 509.Станом на 26.01.2015 року на обліку знаходиться  71 особа. 32  сім’ям з числа переселенців, призначена та виплачена адресна допомога для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на суму 63,9 тис.грн.

 

Молодіжна та сімейна політика

Відповідно до Програми служба у справах дітей Березівської районної державної адміністрації у своїй роботі дотримується пріоритету форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, із влаштуванням їх на виховання у сім’ї опікунів та піклувальників, так:

станом на 1 січня 2015 року, на обліку служби перебуває:

- 75 дітей - сиріт;

- 92 дитини позбавлені батьківського піклування;

- 12 дітей схильних до вчинення правопорушень;

- 14 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

На обліку кандидатів в усиновлювачів в службі у справах дітей перебуває 4 сім’ї.  На даний час у районі функціонує 8 прийомних сімей, в яких виховується 10 дітей, 117 влаштовані під опіку в сім’ї родичів, 9 дітей знаходять у районному притулку для дітей.

Протягом поточного року усиновлено 9 дітей-сиріт із них 7 дітей усиновлено іноземними громадянами, позбавлено батьківських прав 11 осіб по відношенню до 17 дітей.

Відповідно  обліку  нерухомого  майна  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування 2  дитини  мають  житло  на  праві  власності, 51  дитина  на  праві  користування  та  поставлені  на  квартирну  чергу – 35  дітей – сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування. 

З метою дотримання захисту житлових та майнових прав осіб, які не досягли 18-ти річного віку, в першу чергу – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування розроблено району програму «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2013-2015 роки», в рамках якої час за кошти обласного бюджету було придбано 3 будинки для  4  дітей - сиріт.

Для належного ведення державної статистики щодо дітей та додержання конфіденційності інформації, в службі створена єдина інформаційно-аналітична система «Діти».

На території району зареєстровано:

-  багатодітних сімей -  604 сімї,   в яких виховується 1157 дітей;

-  неблагополучних сімей -172 сім’ї, в яких виховується 377  дітей

-  дітей інвалідів -120 чоловік

 

Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей

Відповідно до програми в районі функціонує довгострокова Програма відпочинку та оздоровлення дітей, якою передбачено щорічне збільшення кількості оздоровлених дітей:

- з районного бюджету на оздоровлення пільгового контингенту дітей виділено кошти в сумі 199,0 тис.грн на придбання путівок в Господарській Асоціації Оздоровчий Центр «Чайка»;

- 180,0 тис.грн. на харчування дітей в пришкільних таборах. Харчування на одну дитину в день склало 5,50 грн.

У пришкільних оздоровчих таборах у 25 загальноосвітніх школах району охоплено відпочинком – 2555 дітей, що склало 74% від загальної кількості учнів.

З 1 червня 2014 року у дитячому оздоровчому закладі «Чайка»:

- в першу зміну оздоровлено 100 дітей пільгових категорій за кошти районного бюджету;

- в другу зміну оздоровлено 100 дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села Березівського району за кошти батьків та агроформувань.

Протягом оздоровчої кампанії 150 дітей працівників бюджетних установ від Фонду тимчасової втрати працездатності направлено на оздоровлення в табір «Салют» с. Коблево, Миколаївської області. За кошти обласного бюджету оздоровлено 45 дітей.  

Для вихованців Притулку для дітей організовувались за спонсорські кошти «Рейси здоров’я» на берег Тилігульського лиману, екскурсії в Аквапарк (с.Коблево), дельфінарій, зоопарк.

30 учнів з М.Олександрвської та Демидівської шкіл відпочили в таборі «Дружба» за фінансової підтримки ПП «Чеське».

Таким чином протягом оздоровчої компанії відпочинком охоплено 2555 дітей, оздоровленням – 400 дітей.

 

Освіта

Дошкільна освіта

В Березівському районі на статистичному обліку перебуває:

- 19 дошкільних навчальних закладів, із яких постійно функціонує 16, де виховується 749 дітей дошкільного віку,  3 заклади на 86 місць тимчасово не функціонують (Онорівський, Петрівський - відсутність коштів на утримання; Чорногірський - аварійний стан будівлі);

- з квітня 2014 року в районі проведено реорганізацію загальноосвітньої школи  I-III ступеню в с. Заводівка у Заводівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа I-II ступеню дитячий навчальний заклад», що дало змогу створити нових 20 місць для дітей дошкільного віку таким чином у районі функціонує - 4 навчально-виховних комплекси на 298 місць, в яких виховується і навчається 235 дітей дошкільного віку

Також з метою охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою протягом року на базі 12 загальноосвітніх шкіл району (Демидівської, Заводівської, Златоустівської, Гуляївської, Петрівської, Ряснопільської, Анатоліївськоїю, Чорногірської, М.-Олександрівської, Семихатської, Чижівської, Червоноволодимирівської) функціонують дошкільні групи, в яких виховується 128 дитини.

Таким чином, дошкільним вихованням охоплена 1441 дитина відповідного віку, що складає 82 % від загальної кількості дітей.

Харчування в дошкільних навчальних закладах району протягом 2014 року здійснювалося відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 22.11.2004 року  №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». Вартість харчування складала:

-                по місту - 12 гр. (50% міська рада  50% батьки);

-                по сільській місцевості – від 10 до 12 грн. (70% сільська рада   30% батьки).

Норми харчування в дошкільних навчальних закладах виконуються на 61% це пов’язано з постійним зростанням цін на продукти.

 

 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Для забезпечення рівного доступу до загальної середньої освіти в районі продовжується робота відповідно до Плану дій з оптимізації та модернізації мережі закладів освіти на 2011-2014 роки.

Станом на 01.01.2015 року в районі функціонує:

-              16 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, з них 2 навчально-виховний комплекс;

-              11 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, з них 1 навчально-виховний комплекс;

-              1 навчально-виховних комплекс «загальноосвітня школа І ступеню – дошкільний навчальний заклад»;

В загальноосвітніх навчальних закладах навчається 3465 учні. Із них на індивідуальній формі навчання перебуває 3 (за станом здоров’я), 12 громадян здобувають повну середню освіту в формі екстернату.

Слід зазначити, що на виконання Державної програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл всі загальноосвітні заклади району забезпечені комп’ютерними класами, однак протягом поточного року за спонсорські кошти у Златоустівську загальноосвітню школу I-III ступеню придбано 4 комп’ютери.

Всі учні та педагоги району, які потребують підвозу, забезпечені ним. На шкільних маршрутах працює 18 автобусів, які підвозять 773 учні та 28 педагогів.

Гарячим харчуванням у районі забезпечено 25 загальноосвітніх шкіл, у 3 школах організовано буфетне харчування, а саме: Чижевській, Семихатській, Чорногірській загальноосвітніх школах.

В районі безкоштовно харчуються 1364 дітей, 59 - пільгового контингенту. Середня вартість харчування складає 3 грн. 00 коп.

Згідно Програми у 2014 році планувалося завершити роботу по облаштуванню 6 внутрішніх туалетів, однак роботу завершено лише 2 школах району, а саме: Гуляївська, Новоселівська, продовжується у 3 школах району: Демидівська, Червоноволодимирівська, Чижевській.

З метою підготовки закладів освіти до опалювального сезону  здійснено заміну 5 котлів  (Березівська загальноосвітня школа №3, 2 котли - загальноосвітня школа I-II ступеню с. Чорногірка, Маринівський та Роздолянський дитячі навчальні заклади), що дало змогу використовувати енергозберігаючі технології. З цією ж метою проводиться заміна вікон на металопластикові, так загалом в районі в закладах освіти замінено 235 вікон та 2 дверей.


      Охорона здоров’я

З метою збереження та зміцнення здоров’я населення, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги медичну допомогу населенню району надавали медичні працівники центру первинної медико-санітарної допомоги, центральної районної лікарні та 33-ФАПів, 7- амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів. Значна увага приділяється зміцненню матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.

 

Комунальний заклад«Березівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Протягом поточного року за сприянням районної державної адміністрації та силами співробітників центру частково проведено косметичний ремонт приміщень центру.

 

Продовжується реалізація проекту щодо зниження цін на ліки для хворих на гіпертонічну хворобу, лікарі амбулаторій загальної практики сімейної медицини забезпечують рецептами хворих, що дає змогу на 20-25% та 90% зменшити витрати пацієнтів. Для реалізації цього проекту на 2014 рік з державного бюджету виділено кошти на суму -142, 9 тис. грн., станом на 01.01.15р. використано – 142,9 тис. грн., що складає 100,0% від запланованих.

Заклад на 58% оснащений медичним обладнанням та медикаментами.

Станом на 01.01.15р. закінчився дитячий медогляд під час якого в районі було здійснено – 20 виїздів бригадою лікарів, оглянуто – 2306 дитини, виявлено 1870 захворювань, направлено до обласної дитячої клінічної лікарні - 172 дітей.

 

Комунальний заклад «Березівська центральна районна лікарня»

У 2014 році комунальним закладом «Березівська центральна районна лікарня» - отримано першу акредитаційну категорію.

Для забезпечення на належному рівні лікарняними ліжками населення району ліжковий фонд у терапевтичному відділенні центральної районної лікарні збільшено на 10 ліжок у зв'язку з значним перевантаженням  на протязі 2013 року, що склало 45,7 лікарняних ліжок на 10 тис. населення. Також на протязі 2014 року проведено:

- косметичний ремонт  в терапевтичному відділенні центральної раойнної лікарні;

- за рахунок обласного бюджету проведено заміну вікон в лікувальному корпусі, поліклінічному корпусі та фтизіатричному кабінеті , загалом замінено 404 вікна.

Для надання кваліфікованої медичної допомоги придбано:

- в реанімаційне відділення кисневий аналізатор, що надає змогу надавати допомогу з використанням оксигенотерапії;

- за благодійні кошти в пологове відділення придбано фетальний монітор.

Хворі на цукровий діабет за рахунок державного бюджету 100% забезпечені інсуліном.

Фізична культура і спорт

Організація спортивно-масових та культурно-оздоровчих заходів в районі проводиться з метою створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення району до масового спорту відповідно до заходів районної програма розвитку фізичної культури і спорту.

Метою Програми є збереження існуючої мережі закладів фізичної культури і спорту, забезпечення проведення районних, обласних змагань, створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля жителів району.

Спортивна база району складається з 1 стадіону (м. Березівка), 25 спортивних залів, 18 майданчиків з нестандартним гімнастичним обладнанням, 25 футбольних полів та інших ігрових майданчиків.

Спортивну роботу в районі проводять:

- з дітьми – дитячо-юнацька спортивна школа;

- з дорослим населенням – фізкультурно-спортивний клуб «Колос».

В дитячо-юнацькій спортивній школі функціонує 28 гуртків, які відвідують 503 дитини, де діють відділення: футболу, баскетболу, спортивної акробатики, легкої атлетики, карате.

Досягнення в 2014 році:

- баскетбол - дівчата – Чемпіони області, юнаки – срібні призери;

- волейбол – юнаки – Чемпіони області;

- футбол - «Шкіряний м’яч» - срібні призери;

- настільний теніс – ІІІ місце, «Старти надій» - ІІІ місце; 4-борство – ІІІ місце;

- акробатика – призери Всеукраїнських та Міжнародних змагань;

- кіокушин та кіокушинкай карате – абсолютні чемпіони України, срібні призери Чемпіонату Європи.

За підсумками роботи по розвитку фізичної культури і спорту серед спортивних товариств та клубів області фізкультурно-спортивний клуб «Колос» завжди в лідерах.

 

Культура

Невід’ємною частиною соціально-економічного розвитку району є розвиток культури і мистецтва, головна роль яких – відродження української культури, збереження її традицій, естетичне та духовне виховання дітей і юнацтва, підтримка обдарованої молоді.

У районі функціонують:

-              41 клубний заклад;

-              38 бібліотек;

-              1 музична школа;

-               6 історико-краєзнавчих музеїв на громадських засадах, які функціонують в Ставковому, Розквіті, Михайло-Олександрівці, при Заводівській загальноосвітній школі, Березівській загальноосвітній школі, Березівському професійному аграрному ліцеї;

-              169 клубних формувань із них 112 – для дітей та 3 любительські.

У Березівському, Степанівському, Ряснопільському та Раухівському будинках культури організовано світлиці народно-ужиткового мистецтва.

У 2014 році у районі проведено оптимізацію в центральній бібліотечній системі, а саме переглянуто штатні розклади та проведено скорочення штатних одиниць (скорочено 3 посади: 2 одиниці в центральній районній бібліотеці та 1 одиницю в дитячій районній бібліотеці, переведено на 0,75 ставки 9 бібліотекарів, 10 бібліотекарів на 0,5 ставки та 7 бібліотекарів на 0,25 ставки).

 

ІІ. ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2015 РОЦІ

 

1.ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Умови функціонування:

реформування податкової та бюджетної систем, зокрема:

– встановлення нових нормативних відрахувань загальнодержавних податків до місцевих бюджетів;

 – забезпечення доходної частини місцевих бюджетів відповідно до внесених змін до бюджетного та податкового законодавства;

– зміни у розмежуванні видатків між державним і місцевими бюджетами;

 – зміни у фінансуванні видатків на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

 

Мета: забезпечення у повному обсязі відповідно до чинного законодавства сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів, ефективне управління бюджетними ресурсами та досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку району.

 

Основні завдання:

-                скорочення податкового боргу суб’єктів господарювання до бюджетів усіх рівнів;

-                легалізація доходів працездатного населення;

-                проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств (установ, організацій) всіх форм власності, спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати, своєчасної сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів;

-                проведення роботи з платниками податків із виявлення та ліквідації шляхів мінімізації податкових зобов'язань, викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету;

-                здійснення постійного моніторингу відповідності укладених договорів оренди на землю вимогам чинного законодавства;

-                підвищення ефективності видатків бюджетів всіх рівнів шляхом їх концентрації на пріоритетних напрямах, проведення оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів;

 

Критерії досягнення:

-                забезпечення виконання планових надходжень податків, зборів та інших  обов’язкових платежів до зведеного та місцевих бюджетів району;

-                цільове використання бюджетних коштів, забезпечення першочергового фінансування захищених статей видатків бюджету.

 

 

 2. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКСТА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

 

 

Умови функціонування:

-                тенденція по зниженню родючості земель, необхідність впровадження енерго- та вологозберігаючих технологій;

-                залежність результатів сільськогосподарського виробництва від природно-кліматичних умов;

-                нестабільність цін на продукцію сільського господарства;

-                недосконале функціонування інфраструктури аграрного ринку;

-                зростання безробіття в сільській місцевості.

 

Мета: забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарської галузі шляхом дотримання обґрунтованих сівозмін, зменшення залежності від вирощування монокультур, забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Основні завдання:

-                реалізація заходів районних програм «Зерно Березівщини 2011-2015» та «Твариництво Березівщини 2011-2015»;

-                раціональне використання природних ресурсів, особливо земель сільськогосподарського призначення, удосконалення структури посівних площ та впровадження у виробництво елементів науково обґрунтованої системи землеробства, передової техніки та технологій вирощування сільськогосподарських культур;

-                створення нових робочих місць, підвищення рівня життя сільського населення.

 

 

Критерії досягнення:

-                запровадження інтенсивних технологій вирощування просапних культур на площі 22,3 тис. га.;

-                запровадження інтенсивних технологій вирощування зернових колосових на площі 30,0 тис. га.;

-                поліпшення ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва, підтримання наявного технічного потенціалу та оновлення машино-тракторного парку;

-                забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції за прогресивними технологіями;

-                стабілізація та розвиток тваринницької галузі району.

-                збільшення виробництва молока вищого ґатунку за рахунок нарощування поголів’я  великої рогатої худоби молочного напряму;

-                збільшення поголів’я корів по племзаводу агрофірми ім. Посмітного до 400 голів (приріст в межах 80-100 голів );

 

у 2015 році заплановано:

-                 ярих зернових та зернобобових культур посіяти на площі 16050 га, з якої планується отримати 42,0 тис. тонн. валового збору при середній врожайності 26,2 у/га. Із них ячмінь посіяти на площі 5500 га та планується отримати 10945 тонн валового збору при середній врожайності 19,9 ц/га, овес посіяти на площі 600 га, планується валовий збір 1098 тонн, при середній урожайності 18,3 ц/га ;

-                озимі на зерно посіяно на площі 44646 га, планується валовий збір 113,2 тис. тонн, при середній урожайності 25,1 ц/га, із них пшениця посіяна на площі 30663 га планується валовий збір 78804 тонни при середній урожайності 25,8 ц/га, ячмінь посіяно на площі 13983 га планується 34398 тонн валового збору при середній урожайності 24,6 ц/га.

-                зернобобові планується посіяти на площі 180,0 га та отримати  224 тонн валового збору при середній урожайності 12,4 ц/га;

-                кукурудзи на зерно планується посіяти на 8000 га отримати 26080 тонн валового збору при середній урожайності 32,6 ц/га;

-                соняшнику планується посіяти 22804 га отримати 38083 тонни валового збору при середній урожайності 16,7 ц/га.

 

 

3.ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Умови функціонування:

-                недосконалість нормативно-правової бази з надання адміністративних послуг;

-                обтяжлива процедура отримання документів дозвільного характеру, значна їх кількість;

-                обмеженість доступу суб’єктів підприємницької діяльності до фінансових ресурсів, через високі відсоткові ставки на отримання кредитних ресурсів;

 

Мета: дерегуляція підприємницької діяльності, сприяння у наданні фінансово-кредитної, інвестиційної та інноваційної підтримки малого і середнього підприємництва, розвитку дієвої інфраструктури підтримки бізнесу.

 

Основні завдання:

-                реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Березівському районі на 2013-2015 роки;

-                забезпечення діяльності центрів надання адміністративних послуг;

-                здійснення заходів з дерегуляції підприємницької діяльності;

-                надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва для започаткування і ведення власної справи;

-                надання інформаційно-консультативної, ресурсної та освітньої підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва.

 

Критерії досягнення:

-                підвищення якості надання адміністративних послуг, зокрема забезпечення необхідною кількістю працівників центрів надання адміністративних послуг, облаштування центрів необхідним обладнанням,

-                кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення збільшиться до 102 одиниць;

-                кількість фізичних осіб-підприємців збільшиться до 1070 осіб;

-                чисельність найманих працівників на малих підприємствах збільшиться до 1500 осіб.

 

4. ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 

Умови функціонування:

-                недостатність наповнення інформаційної бази державного земельного кадастру;

-                необхідність дотримання вимог законодавства щодо оформлення прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, в тому числі прав на їх оренду, відповідно до положень Земельного кодексу України на конкурентних засадах (земельних торгах) у формі аукціону;

-                недостатній контроль за надходженням коштів до місцевих бюджетів від плати за землю.

 

Мета: раціональне використання та охорона земельних ресурсів, реалізація державної політики щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки району.

 

Основні завдання:

-                проведення робіт з інвентаризації земель;

-                проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення державної власності.

 

Критерії досягнення:

-                реалізація заходів районної програми «Регулювання земельних відносин в Березівському районі на 2009-2015 роки» з  метою раціонального використання та охорони земель, регулювання земельних відносин у 2015 році на території району планується проведення:

-       аукціонів, щодо продажу права оренди земельних ділянок із земель державної власності які проінвентаризовано;

-       обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання території;

-        урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання території;

-       обгрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання території для містобудівних потреб;

-       визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах визначених законом;

-       визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, природоохоронних, оздоровчих, історико - культурних та інших територій та об’єктів;

-       визначення територій, що мають особливу екологічну та історичну цінність;

-       охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

 

5.РИНОК ПРАЦІ

 

 

 

Умови функціонування:

-                скороченням кількості зайнятих та збільшенням чисельності безробітних;

-                невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі та недостатній рівень кваліфікації осіб, які шукають роботу;

-                наявність молодіжного безробіття (40,8% від кількості зареєстрованих безробітних - молодь віком до 35 років);

-                «тіньова» зайнятість;

-                низький рівень доходів населення та мотивації до праці; міждержавна міграція робочої сили (щорічно зростають обсяги українських трудових мігрантів працездатного віку, які працюють по трудовим контрактам у іноземних роботодавців - понад 60 тис. осіб).

 

Мета: недопущення зростання безробіття, підвищення економічної активності населення, сприяння продуктивній зайнятості шляхом здійснення заходів з державного регулювання ринку праці, збереження кадрового потенціалу підприємств.

 

Основні завдання:

-                реалізація заходів районної Програми зайнятості населення Березівського району на період до 2017 року;

-                організація громадських робіт для безробітних;

-                організація професійного навчання безробітних;

-                сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

 

Критерії досягнення:

Згідно програми зайнятості району у 2015 році планується:

-                збільшення чисельність осіб, які мають статус безробітного до 1450 чол.;

-                очікується чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду -200 чол.;

-                чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку – 60 осіб;

-                чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних - 500 чол.;

-                чисельність зареєстрованих безробітних, які проходять професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації-210  чол.;

-                чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру -310 чол.;

-                чисельність безробітних інвалідів - 30 чол.;

-                чисельність безробітних, які організовують власну справу – 20 чол. ;

-                рівень зареєстрованого безробіття на рівні – 2.2

Протягом року продовжуватиме працювати робоча група з легалізації заробітної плати та зайнятості населення, яка здійснює перевірки щодо забезпечення дотримання Законів України, нормативних актів про охорону праці, соціально-трудових відносин щодо оплати праці.

6.ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

 

Умови функціонування:

-                зниження реальних доходів населення;

-                значне скорочення чисельності штатних працівників;

-                наявність заборгованості з виплати заробітної плати: на 01.12.2014 – 102,0 тис.грн, що становить 0,5% від загальної суми боргу по Одеській області.

 

Мета: виведення зайнятості населення із «тіні», забезпечення зростання доходів громадян, у тому числі підвищення рівня заробітної плати, погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

 

Основні завдання:

-                активізація діяльності робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, робота із підприємцями у розрізі галузей економіки;

-                постійна робота робочої групи з виявлення додаткових резервів надходжень до бюджету від сільськогосподарських підприємств  Березівського району у напрямі збільшення рівня фонду оплати праці;

-                неопущення фактів виплати заробітної плати у «конвертах»;

-                контроль за своєчасною виплатою заробітної плати і не нижче за встановленого законодавством мінімального рівня;

-                контроль за дотриманням умов колективних договорів та генеральних угод в частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати;

-                погашення заборгованості з виплати заробітної плати за рахунок посилення ефективності роботи тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду України та запобігання випадків неплатоспроможності.

 

Критерії досягнення:

-                зростання середньомісячної заробітної плати;

-                погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

7.СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

 

Умови функціонування:

-                низький рівень охоплення малозабезпеченого населення, ветеранів війні та праці соціальною підтримкою;

-                високий рівень бідності в сільській місцевості, який значно перевищує рівень бідності у містах;

-                необхідність соціального забезпечення вимушено переміщених осіб, що перебувають врайоні;

-                наявність заборгованості із заробітної плати, відсутність ефективної системи надання державної допомоги.

 

Мета: проведення ефективної районної політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці, створення умов для подолання бідності та забезпечення належної підтримки матеріального стану і соціального захисту незахищених верств населення, реабілітації та інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями у суспільство.

 

Основні завдання:

-                своєчасне забезпечення надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення району та сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, вимушено переміщеним особам;

-                забезпечення максимального охоплення інвалідів, ветеранів ті інших категорій малозабезпечених громадян житловими субсидіями на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, природного газу, електроенергії та придбання твердого палива та скрапленого газу;

-                своєчасне забезпечення надання щоквартальної додаткової адресної матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, які виховують п’ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років);

-                своєчасне забезпечення надання щоквартальної підтримки сім’ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю;

-                своєчасне забезпечення надання довічних стипендій громадянам віком старше 100 років;

-                своєчасне забезпечення надання щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 років і більше, за рахунок місцевих бюджетів;

-                своєчасне забезпечення надання адресної допомоги сім’ям загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях у Республіці Афганістан та інших країнах;

-                своєчасне забезпечення надання матеріальної допомоги на оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та ветеранів війни в санаторіях Одещини;

-                удосконалення системи соціального обслуговування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 

Критерії досягнення:

 

-                надання адресної допомоги 2 сім’ям загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях у Республіці Афганістан та інших країнах;

-                надання довічних стипендій 1 громадяну віком старше 100 років;

-                надання довічних стипендій 1 громадяну віком старше 90 років;

-                надання додаткової адресної матеріальної допомоги щоквартально по 500 грн. багатодітним сім’ям, які виховують п’ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років);

-                надання підтримки сім’ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю, у вигляді додаткової адресної матеріальної допомоги щоквартально по 500 грн.;

-                підвищення рівня матеріального забезпечення 5 ветеранів Великої Вітчизняної війни;

-                надання матеріальної підтримки малозабезпеченим громадянам району щодо газифікації помешкань за особистими заявами;

-                щорічне оздоровлення близько 10 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

8.РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Умови функціонування:

-                незадовільний технічний стан, застосування застарілих технологій та обладнання систем питного водопостачання та водовідведення;

-                висока енергоємність систем централізованого питного водопостачання та водовідведення;

-                обмеженість інвестицій та дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання і водовідведення;

-                невирішеними залишаються питання фінансування розвитку, елементів благоустрою територій та заходів, спрямованих на поводження з безпритульними тваринами;

-                низька платіжна дисципліна населення за житлово-комунальні послуги.

 

Мета: ефективне функціонування підприємств житлово-комунального господарства та задоволення потреб населення району якісними житлово-комунальними послугами.

 

Основні завдання:

-                підвищення рівня оплати за житлово-комунальні послуги підприємствами за допомогою проведення роз’яснювальної та претензійно-позовної роботи з населенням, а також укладання договорів реструктуризації заборгованості;

-                впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та енергозберігаючих технологій, сучасного обладнання і приладів контролю щодо підготовки питної води та очищення стоків;

-                технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг.

 

Критерії досягнення:

-                зростання рівня оплати за житлово-комунальні послуги та відповідно зниження її заборгованості;

-                капітальний ремонт покрівлі 2 будинків за адресою м. Березівки вул. Піонерська,20 та вул. Піонерська, 18;

-                капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Ведути, Матросова, Набережна, Данілішина, Гагаріна, Карбишева;

-                придбання котла для опалення дитячого навчального закладу №2 м. Березівки.

 

9.ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

Умови функціонування:

-                низький рівень народжуваності, висока смертність, від’ємний природний приріст і демографічне старіння населення в районі;

-                подальше погіршення стану здоров’я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хронічних інфекційних захворювань, включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні ново-утворення, хронічні обструктивні хвороби легень, цукровий діабет та інші хвороби;

-                збільшення частоти соціально-небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу та ВІЛ/СНІД, розладів психіки серед осіб молодого віку.

 

Мета: поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, профілактики та лікування хронічних захворювань.

 

Основні завдання:

-                реалізація заходів рйонної цільової програми «Здоров’я» на 2014-2018 роки»;

-                поліпшення надання медичної допомоги населенню у сільській місцевості;

 

Критерії досягнення:

-                поліпшення результативних показників здоров’я населення на інфекційні хвороби (у т. ч. туберкульоз, ВІЛ/СНІД), серцево-судинні і судинно-мозкові, онкологічні захворювання, удосконалення організації та забезпечення медичної допомоги матерям та дітям.

-                удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

-                проведення поточних ремонтів у медичних закладах;

-                придбання житла для молодих спеціалістів лікарів центральної районної лікарні (реаніматолога, хірурга);

-                проведення ремонту рентгенологічного обладнання рентген апарату «Медікс» та флюорографічного апарату;

-                забезпечити приймальне відділення санітарним автомобілем для забезпечення цілодобової медичної допомоги та транспортування хворих на ІІІ рівень надання медичної допомоги;

-                продовження реалізації проекту по відшкодуванню цін на ліки для лікування хворих з гіпертонічною хворобою та запровадження запропонованих програм.

 

 10.ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМЖНОСТІ ОСВІТИ

 

Дошкільна освіта

 

Умови функціонування:

-                низький рівень забезпечення матеріально-технічної та навчально-методичної бази дошкільних навчальних закладів району;

-                значний рівень потреби в додаткових місцях у дошкільних навчальних закладах району.

 

Мета: забезпечення рівного доступу кожної дитини до дошкільної освіти; створення сприятливих умов перебування дітей у дошкільних навчальних закладах.

 

Основні завдання:

-                розвиток мережі дошкільних навчальних закладів;

-                відновлення діяльності закладів (груп), що не функціонують;

-                реконструкція пристосованих приміщень для утворення нових дошкільних закладів (груп).

 

Критерії досягнення:

-                реорганізація Демидівської загальноосвітньої школи I-III ступеню у навчально-виховний комплекс «загальноосвітньої школи I-III ступеню - дитячий навчальний заклад» (дитячий навчальний заклад – 2 групи на 40 місць);

-                добудова приміщення для дитячого навчального закладу у Чорногірській загальноосвітній школі I-II ступеню та реорганізація школи у навчально-виховний комплекс «загальноосвітньої школи I-II ступеню - дитячий навчальний заклад»;

-                будівництво дитячого навчального закладу у смт. Раухівка на 100 місць;

-                відкриття Онорівського дитячого навчального закладу з короткостроковим перебуванням.

 

Загальна середня освіта

 

Умови функціонування:

-                значна кількість малокомплектних шкіл в сільській місцевості:  

-    ЗНЗ І-ІІ ст. з наповнюваністю до 40 учнів - 5 заклади;

-    ЗНЗ І-ІІІ ст. з наповнюваністю до 100 учнів - 4 закладів;

-                зменшення середньої наповнюваності класі

-                необхідність у поновленні парку шкільних автобусів;

-                необхідність завершення комп’ютеризації ЗНЗ І ступеня, ЗНЗ І-ІІ ступенів у зв’язку із введенням інформатики з 2-ого класу;

-                підключення ЗНЗ до мережі Інтернет;

-                використання Інтернет-зв’язку між закладами та установами освіти, органами управління освіти;

-                відсутні приміщення для занять фізичною культурою Чорногірська ЗОШ I-IIступеню, Златоустівська ЗОШ І-ІІІ ст., Чижевська ЗОШ I-IIступеню.

 

Мета: підвищити якість результатів навчання й виховання дітей через впровадження перспективних педагогічних і інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення компетентності та кваліфікації педагогічних кадрів.

 

Основні завдання:

-                забезпечення належного рівня організації харчування, медичного обслуговування, розвиток соціально-психологічної служби системи освіти;

-                забезпечення ЗНЗ навчальними комп’ютерними комплексами та підключення їх до мережі Інтернет, у тому числі й через обласний освітній портал;

-                забезпечення всебічної підтримки обдарованої учнівської молоді через моральне та матеріальне заохочення учнів і педагогічних працівників до участі в інтелектуальних, спортивних, мистецьких, масових заходах, розширення мережі районних і міських малих академій наук;

-                перехід старшої школи до профільного навчання учнів;

-                забезпечення учнів початкової школи та пільгового учнівського контингенту безоплатним харчуванням;

-                забезпечення підвезенням учнів до шкіл сільської місцевості, які знаходяться за межами пішохідної доступності;

-                створення належних умов навчання дітей з особливими потребами.

 

Критерії досягнення:

-                охоплення всеобучем дітей шкільного віку на рівні не менше 100% від їх загальної кількості;

-                збільшення охоплення дітей позашкільною освітою до 70%;

-                облаштування внутрішніх санітарно-гігієнічних приміщень у 6 загальноосвітніх школах;

-                100% забезпечення педагогічними кадрами закладів і установ освіти;

-                здійснення модернізації технічного оснащення виробничих майстерень шкіл;

-                100% забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання і додому.

 

11.КУЛЬТУРА

 

Умови функціонування:

-                аварійний стан клубних закладів;

-                необхідність поповнення книжкових фондів бібліотек району;

 

Мета: збереження базової мережі закладів культури, створення умов для розвитку самобутніх традицій краю та всебічного задоволення культурних потреб населення, сприяння інтеграції регіону в світовий культурний та інформаційний простір, забезпечення умов для органічної інтеграції національних меншин в українське суспільство.

 

Основні завдання:

-                забезпечення вільного доступу до культурних надбань шляхом використання новітніх інформаційних технологій;

-                популяризація і поширення якісних та різноманітних зразків культури і мистецтва серед широких верств населення району;

-                створення умов для розвитку української культури та культур національних меншин, розкриття творчого потенціалу й самореалізації кожної особистості відповідно до її духовних і матеріальних потреб та інтересів, створення умов для розвитку особистостей.

 

Критерії досягнення:

-                     збереження сільських закладів культури, посилення їх матеріально-технічної бази: придбання музичних інструментів, комплектів сценічних костюмів та освітлювальної техніки;

-                збереження кадрового потенціалу галузі культури району;

-                забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини;

-                збереження та доукомплектування книжкових фондів для бібліотек району літературою українських видавництв, сучасною літературою по економіці, фінансам, історії України, праву, дитячою літературою, тощо;

-                сприяння організації районних виставок;

-                проведення культурно-мистецьких і просвітницьких заходів щодо відзначення знаменних та пам’ятних дат історії сучасної України, ювілеїв видатних історичних громадських культурних діячів України, Дня Незалежності, Дня Конституції, Дня народження Т.Г.Шевченка, Дня соборності України, Новорічні та Різдвяні свята, Міжнародний жіночий день, День Перемоги.

 

 12.ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

 

Умови функціонування:

-                необхідність модернізації існуючих та будівництва нових спортивних об’єктів.

 

Мета: формування, зміцнення та збереження здоров’я громадян, підвищення їх працездатності і розвиток фізичних здібностей людини.

 

Основні завдання:

-                реалізація заходів районної програми розвитку фізичної культури і спорту в Березівському районі на 2013-2017 роки;

-                популяризація здорового способу життя та створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом серед широких верств населення за місцем роботи, навчання, проживання і відпочинку;

-                забезпечення участі спортсменів і збірних команд у чемпіонатах області, України, Всеукраїнських комплексних спортивних заходах, чемпіонатах Європи і світу;

-                сприяння діяльності та розширення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл,  спортивних клубів з олімпійських та не олімпійських видів спорту ;

 

Критерії досягнення:

-                залучення понад 10 тис. осіб до регулярних занять фізичною культурою та спортом;

-                проведення районних  спартакіад серед школярів, студентів професійних технічних закладів, державних службовців всіх рівнів та інших спортивних змагань.

 

13.ПІДТРИМКА СІМЕЙ І МОЛОДІ

 

Молодіжна політика

Умови функціонування:

-                виховання патріотизму, почуття гордості за Україну, розвиток духовності, моральності дітей та молоді, збереження традицій та пропаганда здорового способу життя;

-                формування поваги до закону та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі;

-                розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування, щодо залучення молоді до проведення культурно-масових заходів та організації їх дозвілля.

 

Мета: здійснення комплексних заходів щодо пропаганди та формування здорового способу життя в молодіжному середовищі, сприяння соціальному становленню та розвитку підлітків і молоді.

 

Основні завдання:

-                реалізація заходів районних програм «Діти Березівщини» та «Молодь Березівщини»;

-                залучення молоді до розроблення пропозицій з удосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики та до вирішення питань місцевого розвитку;

-                підвищення рівня правової культури молодих громадян, зокрема з питань поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;

-                формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі  шкідливими звичками;

-                розвиток учнівського самоврядування у навчальних закладах;

 

Критерії досягнення:

-                залучення до проведення патріотичних заходів майже 5 тис. осіб;

-                призначення 2 обдарованим дітям  стипендії голови облдержадміністрації;

-                залучення до проведення регіонального туру Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, тижнів молодіжного самоврядування 20 осіб;

-                проведення інформаційно-пропагандистських, профілактичних та мистецьких заходів з метою популяризації здорового способу життя, запобігання тютюнопаління та вживання наркотиків, профілактики інших негативних проявів у молодіжному середовищі та запобігання виявам дискримінації молодих людей за будь-якою ознакою для  5  тис. осіб; творчої акції «Мистецтво проти наркоманії» -   500 осіб;

-                залучення до проведення активного позашкільного дозвілля дітей і підлітків  500 дітей(Центр дитячої та юнацької творчості);

-                залучення 1 тис. молодих людей до проведення районного свята День молоді;

 

Сімейна політика

 

Умови функціонування:

-                збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

-                тенденція до погіршення стану здоров’я дітей.

 

Мета: підвищення престижу сім’ї, популяризація сімейного способу життя, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх якісного та повноцінного оздоровлення, покращення життєвих умов.

 

Основні завдання:

-                надання підтримки сім’ям, посилення уваги суспільства до проблем багатодітних і малозабезпечених сімей, створення умов для їх всебічного розвитку;

-                здійснення заходів щодо матеріальної підтримки багатодітних і малозабезпечених сімей;

-                підвищення культурного, освітнього, морального рівня сімей та організація культурного дозвілля сімей шляхом проведення культурно-масових заходів місцевого та районного рівнів;

-                збереження мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території району.

 

Критерії досягнення:

-                забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку 70% дітей шкільного віку;

-                забезпечення понад 100 дітей з багатодітних сімей шкільним приладдям до навчального року;

-                забезпечення 100 дітей з багатодітних сімей зимовими речами;

-                підвищення рівня обізнаності населення у сфері протидії торгівлі людьми.

-                з метою забезпечення дотримання прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування планується створити 1 прийомну сім’ю;

-                за кошти обласного бюджету на виконання програми «забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2013-2015 роки» планується придбати житло 3 дітям зазначеної категорії;

 

 

                                                                                                                 Додаток I.

 

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЗІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2015 РІК

 

Показник

 

 

 

 

2014 рік

очікуваний

  результат

2015 рік

прогноз

2015 р. до

 2014 р., %

Індекс промислової продукції, відсотків

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн. грн.

 

 

 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у діючих цінах на малих підприємствах, млн. грн.

 

 

 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у діючих цінах на малих підприємствах, млн. грн.

 

 

 

Питома вага обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами у загальному обсязі реалізованої продукції, відсотків

 

 

 

Індекс сільськогосподарського виробництва, відсотків

 

 

 

Валова продукція сільського господарства у всіх категоріях господарств у цінах 2010 року, всього млн. грн

 

у т.ч. рослинництва

 

тваринництва

 

 

 

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн. грн

 

 

 

Обсяг експорту (товарів та послуг) – всього, млн. дол. США

 

 

 

Обсяг імпорту (товарів та послуг) – всього, млн. дол. США

 

 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій – всього, млн. дол. США

 

 

 

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах, млн. грн.

 

 

 

Введення в експлуатацію загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування, тис. кв. м

 

 

 

Оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб) – у фактичних цінах, млн. грн.

 

 

 

Індекс споживчих цін, відсотків

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата працівників:

номінальна, гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік районних програм, реалізація яких буде здійснюватись в 2015 році

 

 

№ п/п

Назва програми

Затверджено рішенням районної ради

Відповідальний виконавець

1

Програма зайнятості населення Березівського району на 2013-2017 роки

від 21.06.2013.

№ 243 - VІ

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2

Районна програма «Молодь Березівщини» на 2012 - 2016 роки

від 30.12.2011р.

№ 118 - VІ

Відділд у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

3

Районна програма «Діти Березівщини» на 2012 - 2016 роки

від 30.12.2011р.

№ 116 - VІ

Відділд у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

4

Районна цільова програма «Здоров’я»

від 18.12.2014р.

№349-VI

КЗ «Березівська районна лікарня»

5

 

Районна програма «Забезпечення боротьби із злочинністю та захисту населення району від протиправних проявів на 2013-2015р»

Від

28.03.2013р

№227- VІ

 

Березівське РВ ГУМВС України в Одеській обл.

6

Районна програма «Забезпечення житлом дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа на 2013-2015роки»

Від 27.09.2013р.

№ 273- VІ

Служба у справах дітей Березівської РДА

7

Районна програма розвитку малого і середнього  підприємництва в Березівському районі на 2013 - 2015 роки

від

27.12.2012р.

№ 201-VI зміни від 18 грудня 2014 року №348-VI

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

8

Районна програма «Питна вода

Березівщини на 2009 - 2020 роки»

від 26.06.2009р.                   № 247 -V

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та ЖКГ

9

Регіональна програма «Зерно Березівщини
2011-2015»

від 08.04.2011р.                 № 46 -VІ

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

10

Районна програма регулювання земельних відносин в Березівському районі на 2009 -2015 роки

від 08.10.2010р.              № 324 -V

Відділ Держкомзему у Березівському районі

11

Районна програма забезпечення профілактики та припинення незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розповсюдження захворюваності на наркоманію в Березівському районі до 2015 року

від 08.10.2010р.                 № 321 -V

Березівське РВ ГУМВС України в Одеській обл.

12

Районна програма «Тваринництво Березівщини 2011-2015»

від 04.11.2011р.                            № 102 -VІ

 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

13

Цільва програма заліснення угідь Березівського району на період до 2015 року

від 08.04.2011р.              № 47 - VІ

Березівська державне лісогосподарське підприємство

14

Районна цільова  програма розвитку цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Березівського району Одеської області на 2014-2017роки

Від 27.12.2013р.
№ 286 -VІ

головний спеціаліст з питань надзвичайної ситуації, цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи районної державної адміністрації

15

Цільова програма «Реалізація конвенції про правах інвалідів до 2020року»

Від 27.09.2013р

№274- VІ

Управління соціального захисту населення Березівської РДА

16

Районна цільова програма охорони, захисту та відтворення тваринного світу в межах Березівського району на період до 2015 року»

від 20.05.2011р.

№ 134-VІ

Березівська державне лісогосподарське підприємство

17

Районна програма з підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2012-2016 роки

від 30.12.2011р.

№ 125 -VІ

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та ЖКГ

18

Програма розвитку культури Березівського району на 2012 – 2016 роки

від 30.12.2011р.

№ 126 -VІ

Районний відділ культури

19

Програма взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на 2015рік

від 13.01.2015р

№384-VI

Керівники  апарату райдержадміністрації та райради

20

Района програма «Розроблення (Оновлення) містобудівної документації Березівського району» 2012-2016 рр.

від

27.12.2012р.

№210-VI

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та ЖКГ

21

Района цільова програма  містобудівного кодастру Березівського району.2012-2016 рр.

від

27.12.2012р.

№209-VI

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та ЖКГ

22

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Березівському районі на 2013-2017 рр.

від

27.12.2012р.

№203-VI

Відділ  у справах сім’ї, молоді  та спорту райдержадміністрації

23

Програма правової освіти населення Березівського району на 2013-2018рр.

від

27.12.2012р.

№211-VI

Березівське міжрайонне управління юстиції

24

Цільова районна програма «Поводження з твердими побутовими відходами» на 2012-2017 роки

Від  04.07.2012р.

№164-VI

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та ЖКГ

25

Програма відпочинку та оздоровлення  дітей в Березівському районі на 2014-2018 роки

Від 24.01.2014р. № 307-VI

Відділ  у справах сім’ї, молоді  та спорту райдержадміністрації

26

Програма з безпеки дорожнього руху в Березівському районі на 2014-2017 роки.

Від 27.12.2013р.

№ 285-VI

Відділ економічного розвитку і торгівлі

27

Районна програма регулювання

земельних відносин в Березівському

районі на 2009-2015 роки

від 10.04.2009

№233- VI

Відділ  держземагенства у Березівському районі

28

Районна цільова програма мобілізаційної підготовки та мобілізації місцевого значення, забезпечення заходів , пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2015-2018 роки

від 18 грудня 2014 р.

№ 350-VI

головний спеціаліст з питань надзвичайної ситуації, цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи районної державної адміністрації

 



Контактна інформація

Телефон:(048-56) 2-10-48
Адреса: 67300, Одеська область, м. Березівка, пл. Т.Г. Шевченка, 1
E-mail: rberezivka@ukr.net

Календар новин

<< < Вересень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30